Lise Giriş Sınavları ve Etüt Çalışmaları

LİSE GİRİŞ SINAVLARI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda; öğrencilerimizin, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla ulusal merkezi sınavlara yönelik çalışmalar büyük bir öneme sahiptir.

5.sınıflarda yoğunlaştırılmış Yabancı Dil programının yanı sıra Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri de haftalık programda yer almaktadır. Bunun yanı sıra hafta 2 ders saati ikinci yabancı dil Almanca öğretilmekte, Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile de öğrencilerin temel eğitim ve öğretimleri desteklenmektedir. Haftalık iki ders saati olan “İngilizce Drama” ile de bireysel gelişim, sosyalleşme becerilerinin öğretilmesi ve yabancı dilin sahne performansı ile gösterilmesi hedeflenmektedir.  Haftada iki ders saati olarak yapılan DRAMA dersi ise öğrencilerin özgüven gelişimi, kendini ifade edebilme becerilerine katkı sağlamaktadır. Farklı yayıncılıklar tarafından uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlık aşamasında test çözme, sınav deneyimi kazanmaları amaçlanır.
5, 6.sınıfta öğrencilerin ortaöğretimde temel olacak bilgileri kazanmaları sağlanırken, merkezi sınavlarda başarılı olmaları için de gerekli bilinçlendirme çalışmaları ve her yıl farklı  yayıncılıklar tarafından hazırlanan 10 adet  deneme sınavı uygulanmaktadır. 7.sınıfta ise bu sayı arttırılarak 14 adet deneme sınavı uygulanır.

6 ve 7.sınıfta haftalık ders programında; Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe derslerinde haftada 7 ders saati, İngilizce 9 ders saati, Sosyal Bilgiler 5 ders saati, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 ders saati olarak uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulanan koçluk sistemi ile öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları kazanmaları için haftalık soru hedefi verilir,  veli ile durum değerlendirmesi yapılarak öğrencinin akademik ve davranışsal takibi yapılmaktadır.

HOMOJEN SINIF yapıları 8.Sınıfta oluşturulur ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre eksiklerini giderici – tamamlayıcı çalışmalar yapılır. Her sınıfın ihtiyaçlarına göre temel konu anlatımları, pekiştirici soru çözümleri uygulanır.

8.Sınıf öğrencilerinin tamamı Ağustos ayının 2.haftasından itibaren hafta içi 5 gün yapılan sınav hazırlık kurslarına gelmekte, günde 5 saatlik bir program görmektedir. Okulun açılışıyla birlikte bu kurslarımız cumartesi günü sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra 36 adet deneme sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerin okuldaki deneme sınavı sonuçları incelenmekte, bu değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için, ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici çalışmalar bireysel olarak da yapılmaktadır.

REHBERLİK BİRİMİ TARAFINDAN

  • Sınav sisteminin tanıtılması,
  • Öğrenci başarı gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi,
  • Motivasyon Toplantıları,
  • Okul yönetimi – Rehberlik Birimi – Ders öğretmenlerinden oluşan Sınav Hazırlık Komisyon Çalışmaları,
  • Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması,
  • Sınav kaygısıyla baş etme çalışmaları,
  • Evdeki soru çözümlerinin takip edilmesi,
  • Ortaöğretim tercihleri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim öğretim yılı başında velilere bu çalışmalar hakkında bilgi verilmekte, deneme sınavlarının sonuçlarını Öğrenci Otomasyon Sisteminden takip edebilecekleri duyurulmaktadır.

2017-2018 Eğitim Döneminde;

8.sınıf öğrencileriyle Ağustos ayı yoğun dönemden başlayarak Nisan ayının sonuna kadar 30 hafta program içi toplam 1260 ders saati ve program dışı 212 toplam 1472 ders saati ile sınav hazırlık çalışmaları yapılır.

Web Tasarım : Web Ajans Net