İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK BİRİMİ

Öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini sağlamak rehberlik birimimizin temel hedefidir. Bu hedefler doğrultusunda okulumuz; kendi özelliklerini tanıyan, kendine güvenen, başkalarının farklılıklarını kabullenen, olumlu ilişkiler kuran, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektedir.

Birimimiz; bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler, velilere yönelik destek çalışmaları ve bültenlerle eğitimin her aşamasına katkıda bulunur.

Birimimiz tarafından uygulanan eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik alanlarındaki çalışmalara öğrenciler kadar veliler ve öğretmenler de aktif olarak katılırlar.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel ve Grup Çalışmaları
Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla baş etme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla baş etme,
Etkin ders çalışma,
Okul yaşamına uyum sağlama,
Dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme,
Zaman yönetimi ve planlama becerisi vb. konularını kapsar.
Bu alanlarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilir.

Aile Psikolojik Danışmanlığı; Aile – Çocuk İlişkilerinin Geliştirilmesi, Ana – Baba Okulu, Etkileşimli Aile Grupları ile Veli Katılım Programlarında anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlarla baş etme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

“Bültenler”  anne – babalara yönelik ihtiyaç duyulan konularda e-bültenler hazırlanarak velilere iletilir.

Projeler;
 Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik olarak “Sosyal Sorumluluk Proje” çalışmaları (sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma) yürütülür.

Kariyer Gelişim Planlama Çalışmaları
Anaokulundan liseye kariyer gelişim planlama çalışmaları; öğrencilerde bir meslek fikri temelinden başlayarak mesleki olgunluğa ulaşmalarını, kariyer kararlarını verme ve gelişim planlarını oluşturabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Okuldaki ders ve alan seçimi, bir üst okula yönelme gibi çalışmalar yer alır.

Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlanır; ortaokul ve lise sonrası girilen ulusal sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği verilir. Öğrencilere, bilgi verilir, seçenekler gösterilir – danışmanlık hizmeti verilir. Her öğrencinin kişisel kariyer gelişim planı yapabilmeleri amaçlanır, kişisel hedef ve vizyon belirlemenin önemi ve kariyer gelişimine yönelik seminerler organize edilir. Meslek tanıtım toplantıları ve mesleki staj çalışmalarıyla meslekler tanıtılır ve mesleki kariyer konularında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu etkinlikler süresince üniversitelerin bölümleri ve iş hayatını tanıtıcı sunumlar yapılır.

Öğrencilerimizin, üniversiteye girmeden önce ilgi-yetenek ve değerleri, yetkinlikleri ortaya çıkaran, kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmaya yarayan mesleki ilgi envanterleri uygulanır. Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin mesleki eğilimleri, profilleri birebir değerlendirilir, birlikte yorumlanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Motivasyon Etkinliği: Başarı isteği, hedef koyma ve başarıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu etkinlikte, öğrencilerin içsel motivasyon kaynaklarını fark etmelerini sağlayacak çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle, sınav kaygısı ve dikkat konusunda da çalışmalar yapılır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları belirlenir, bu konularda farkındalık sağlayan etkinlikler düzenlenir. Değerlendirmeler veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik Dönemi vb.)
AİLE REHBERLİĞİ

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik Dönemi vb.)

büyüyorum gelişiyorum_velibülteni

Aile Tutumları

Ergenlik Sürecinde Ders Çalışma Alışkanlıkları

Ortaokul Yarıyıl Tatili

Herşey Mevsiminde

Çocuk ve Bilgisayar

Öğrenme Şekilleri

Ortaokul Çocuğunu Anlamak

Başarıda İç Disiplin ve Sınav Kaygısı ile Olumlu Başa Çıkma Yolları

Ergen ve Bilgisayar Bağımlılığı

Ergen ve Aile İlişkileri

Çocuğu Sınavlara Hazırlanan Velilere Öneriler

Web Tasarım : Web Ajans Net