Eğitim Sistemimiz

Özel Anakent Ortaokulunda, eğitim ve öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ana hedefimizdir.

Özel Anakent Ortaokulu, ilkokul ile lise arasındaki geçiş döneminde öğrencilerin akademik ve sosyal yönden dengeli bir şekilde gelişimlerini sağlar. Branş derslerindeki güçlü kadromuz, öğrencileri destekleyen  koçluk sistemimiz, yoğun yabancı dil eğitimi ve etüt çalışmalarımız ile öğrencilerimiz bu süreci sağlam bir alt yapıyla tamamlar.

Bu hedef doğrultusunda bir ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ;

Atatürkçü düşüncenin ışığında, demokratik,
Okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçe’yi doğru kullanabilen
Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğretim kurumlarına hazırlanabilen,
İki yabancı dili konuşabilen,
Sanatsal beğenisi ve estetik anlayışı gelişmiş,
Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,
Barıştan yana, ulusal ve evrensel değerlere sahip
Öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen,
Kendi hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olan,
Kültür ve sanata değer veren,
Özgür, özgün ve bilimsel düşünce yeteneği ile donanmış,
Toplumsal değerlere saygı duyan, kendi değerlerini de yaşayabilen,
Girişimci, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen,
İnsiyatif kullanabilen,
Topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşıyan,
Emeğe değer veren,
Etkin iletişim kurabilen,
Sosyal dayanışmaya inanan,
En az bir spor branşı ile yakından ilgilenen
Teknolojiyi öğrenen ve kullanan
Bireysel farklılıkların farkında olup kendini bu yönde geliştirebilen mutlu bireyler olarak bir üst öğretim kurumuna geçer.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI

KOÇLUK

Okulumuzda 5. sınıflara 18 ders saati Yabancı Dil Eğitimi verilmektedir. Bu nedenle 5. sınıf öğrencilerinin koçluk görevi İngilizce öğretmenlerine verilir. Bu öğretmenler sınıfın akademik ve davranış durumlarından sorumlu olup velilerle sürekli iletişim halinde olurlar.  Ayrıca 5.sınıflara sınıf öğretmenleri de atanır ve sınıfın genel düzenini sağlarlar.

8.sınıfın merkezi sınav sınıfı olması nedeniyle öğrenci koçluğu görevini rehber öğretmen yürütür. Diğer sınıflara da sınıf öğretmenliği ve rehberlik çalışmalarını yürüten rehber öğretmenle beraber koç öğretmenlik görevini paylaşarak yürütmeleri için öğretmen/öğretmenler görevlendirilir.

ETÜTLER

a)Sınıf Etüdü Uygulaması: Hafta içi günlerde okul yönetimi tarafından belirlenen 9. ders saatlerinde Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce branşlarında etüt uygulanır. Bu etütlerde işlenen konuların tekrarı ve soru çözümleri yapılır. Bu etütlere öğrencilerin katılımı zorunludur.
b) İhtiyaç Etüdü Uygulaması: Yapılan deneme sınavı sonuçlarına göre ihtiyacı olan, uzun süreli devamsızlığı bulunan öğrencilere 30-17.15 saatleri arasında etüt çalışmaları yapılır. Etüde alınacak öğrencilerin planlaması okul yönetimi tarafından takip edilir. Bu etüde katılacak öğrencilerin ulaşımı veli tarafından sağlanır.
Okul yönetimi bilgisinde zorunlu durumlarda bazı uygulamalı derslerden öğrenciler alınarak da etüt çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Veli ve öğrenciler verilen etütlerin takibini, okul otomasyon sistemi aracılığı ile yapabilirler.

ÖDEV SİSTEMİMİZ

Ödev ve performans çalışmaları branşa ve konunun yapısına göre değişir.
5 ve 6.Sınıflara: Hafta içi ders olan günlerde konu bitimine göre test ya da buna eşdeğer ödevler verilebilir. Hafta sonu ödevleri 1-3 test ya da buna eşdeğer uygulamalar olabilir.
7. Sınıflara: Hafta içi ders olan günlerde konu bitimine göre test ya da buna eşdeğer ödevler verilebilir. Hafta sonu ödevleri en az üç test ya da buna eşdeğer uygulamalar olabilir.
8. Sınıflara: Her gün ödev verilir. Mutlaka hafta sonu çalışmaları vardır.

Yabancı Dil Derslerinden:

Hafta içi 2 sayfa, hafta sonu 2 sayfa olacak şekilde ödev verilir. 5.sınıflarda akademik yapıya göre ekstra ödevler verilir.

Proje Ödevleri:

Her dönem 1 ödev olacak şekilde planlanır. Ödev formları dönem başında işler hâle getirilir. Sınıf öğretmenleri ilk ödev tercihlerini branşlara adil şekilde dağıtır. Öğrenciler istedikleri takdirde birden fazla proje ödevi alabilirler.
Verilen ödevlerin takibi, veli ve öğrenci tarafından okul otomasyon sistemi aracılığı ile yapılabilir.

SINAV SİSTEMİMİZ

Ortaokulda; öğrencilerimizin akademik çalışmalarını değerlendirmek üzere yıl içinde;

  • Kurum içi yazılı sınavların yanı sıra her öğretim yılı, okulun açıldığı ilk hafta Hazır Bulunuşluk Sınavı,
  • Merkezi sınavlara hazırlık amaçlı soru formatına uygun olarak

“Deneme Sınavları” sınav komisyonunca belirlenen sayıda yapılmaktadır.
Bu sınavların sonuçları ve konu analizlerine web sayfamızdan okul otomasyon sistemi aracılığı ile
ulaşılabilir.

ÖĞRENCİ CEP TELEFONU UYGULAMASI

Öğrencilerin sınıfta cep telefonu kullanımı yasaktır. Ancak yanlarında getirmek zorunda olduklarında okula geldikleri andan itibaren ilk ders öğretmenlerine teslim etmek zorundadırlar.
İlk derse giren öğretmen, teslim edilmesi için gerekli uyarıları yapar. Öğrencilerin telefonlarının toplanmasını sağlar.

  • Telefonunu teslim etmeyen öğrenciye; ilk kez vermemesi halinde 3 (üç) gün, ikinci kez vermediğinde 1 (bir) hafta, üçüncü kez vermediğinde ise 15 (on beş) gün telefonu geri verilmez.
  • Öğrenciler acil durumlarda Müdür Yardımcısının telefonundan görüşme yapabilir.

Web Tasarım : Web Ajans Net