İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Eğitim Sistemimiz

Özel Anakent Ortaokulunda, eğitim ve öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ana hedefimizdir.

Özel Anakent Ortaokulu, ilkokul ile lise arasındaki geçiş döneminde öğrencilerin akademik ve sosyal yönden dengeli bir şekilde gelişimlerini sağlar. Branş derslerindeki güçlü kadromuz, öğrencileri destekleyen  koçluk sistemimiz, yoğun yabancı dil eğitimi ve etüt çalışmalarımız ile öğrencilerimiz bu süreci sağlam bir alt yapıyla tamamlar.

Bu hedef doğrultusunda bir ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ;

Atatürkçü düşüncenin ışığında, demokratik,
Okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçe’yi doğru kullanabilen
Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğretim kurumlarına hazırlanabilen,
İki yabancı dili konuşabilen,
Sanatsal beğenisi ve estetik anlayışı gelişmiş,
Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,
Barıştan yana, ulusal ve evrensel değerlere sahip
Öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen,
Kendi hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olan,
Kültür ve sanata değer veren,
Özgür, özgün ve bilimsel düşünce yeteneği ile donanmış,
Toplumsal değerlere saygı duyan, kendi değerlerini de yaşayabilen,
Girişimci, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen,
İnsiyatif kullanabilen,
Topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşıyan,
Emeğe değer veren,
Etkin iletişim kurabilen,
Sosyal dayanışmaya inanan,
En az bir spor branşı ile yakından ilgilenen
Teknolojiyi öğrenen ve kullanan
Bireysel farklılıkların farkında olup kendini bu yönde geliştirebilen mutlu bireyler olarak bir üst öğretim  kurumuna geçer.

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI

       1) KOÇLUK

8. sınıfın merkezi sınav sınıfı olması nedeniyle öğrenci koçluğu görevini rehber öğretmen yürütür. Ancak diğer sınıflara, sınıf öğretmenliği ve rehberlik çalışmalarını yürüten rehber öğretmenle beraber, koç öğretmenlik görevini paylaşarak yürütmeleri için öğretmen/öğretmenler görevlendirilir.

        2) ETÜTLER

a) Sınıf Etüdü Uygulaması: Hafta içi günlerde Okul Yönetimi tarafından belirlenen saatlerde ders programına dâhil edilerek Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce branşlarında etüt uygulanır. Bu etütlerde işlenen konuların tekrarı ve soru çözümleri yapılır.

b) Oda Etüdü Uygulaması: Yapılan deneme sınavlarında sınıf ortalamasının altında kalan, uzun süreli devamsızlığı ve ihtiyacı olan öğrencilere şartlar elverdiği ölçüde bazı uygulamalı ders saatlerinden alınarak birebir veya küçük gruplar halinde etüt çalışmaları yapılır. Etüde alınacak öğrencilerin planlaması etüt koordinatörleri tarafından takip edilir.

c) Çıkış Etüdü: 16:40-17:20 saatleri arasında ulaşımı velinin kendisinin sağlaması koşuluyla birebir veya küçük gruplar halinde etüt çalışmaları yapılabilir.

Verilen etütlerin takibi, veli ve öğrenci tarafından okul otomasyon sistemi aracılığı ile yapılır.

        3) ÖDEV SİSTEMİMİZ

Ödev ve performans çalışmaları branşa ve konunun yapısına göre değişir.

8.Sınıflara: Ders olan her gün ödev verilir. Mutlaka hafta sonu çalışmaları verilir. 

5,6 ve 7. Sınıflara:  Hafta içi ders olan günlerde konu bitimine göre test ya da buna eşdeğer ödevler verilebilir. Hafta sonu ödevleri en az iki test ya da buna eşdeğer uygulamalar olabilir.

İngilizce dersinden:

Hafta içi 2 sayfa, hafta sonu 4 sayfa olacak şekilde ödev verilir.

 Almanca dersinden:

Hafta sonu iki sayfa ödev verilir. Sınıf seviyelerine göre ödevlerde düzenlemeler yapılabilir.

 Proje Ödevleri:

Her dönem 1 ödev olacak şekilde planlanır. Ödev formları dönem başında işler hâle getirilir. Sınıf öğretmenleri ilk ödev tercihlerini branşlara adil şekilde dağıtır. Öğrenciler istedikleri takdirde birden fazla proje ödevi alabilirler.

Verilen ödevlerin takibi, veli ve öğrenci tarafından okul otomasyon sistemi aracılığı ile yapılabilir.

4) SINAV SİSTEMİMİZ

Ortaokulda; öğrencilerimizin akademik çalışmalarını değerlendirmek üzere yıl içinde;

  • Kurum içi sınavların yanı sıra her öğretim yılı, okulun açıldığı ilk hafta Hazır Bulunuşluk Sınavı,
  • TEOG merkezi sınavlarına hazırlık amaçlı TEOG’un soru formatına uygun olarak “Deneme Sınavları” sınav komisyonunca belirlenen sayıda yapılmaktadır.

Her konu bitiminde kazanımları değerlendirmek için Konu Değerlendirme sınavları yapılır. Bu sınavların sonuçları ve konu analizlerine web sayfamızdan, “Kullanıcı Adı ve Parola” ulaşılabilir.

5) ÖĞRENCİ CEP TELEFONU UYGULAMASI

. Okulda cep telefonu kullanımı yasaktır.

. Öğrenciler yanlarında getirmek durumunda olduklarında , okula geldikleri andan itibaren cep telefonlarını Müdür Yardımcısına teslim etmek zorundadır.

. İlk derse giren öğretmen kılık kıyafet kontrolü yaparken aynı zamanda telefonların teslim edilmesi için de gerekli hatırlatmayı yapar.

.Telefonu teslim etmeyen öğrenciye;ilk kez yakalanması halinde 3 gün,2.kez 1 hafta ,3.kez de de 15 gün telefonu geri verilmez.

. Öğrenciler acil durumlarda Müdür Yardımcısının telefonundan görüşme yapabilir.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net