İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Değerler Eğitimi

Günümüz dünyasında, akademik başarı kadar, çağdaş hayatın vazgeçilmezi haline gelen, dürüstlük, saygılı olma, ahlaki değerlere uyma, rahat iletişim kurma, insan ilişkilerine özen gösterme, nezaket kurallarına uyma, inisiyatif kullanma, iş disiplini, temizlik, düzen vb. kavramlar da ön plana çıkmaktadır.

Tüm bu kavramların hayata geçirilmesi için eğitime ihtiyaç vardır. Okullardaki değerler eğitimi işte burada karşımıza çıkmaktadır.

Öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmak, her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyi vatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek amacıyla okulumuzda değerler eğitimi verilmektedir. Hazırladığımız bültenlerle velilerimizin de bu sürece katılmaları ve bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz.

Web Tasarım : Web Ajans Net