Yabancı Dil 5 – 8

Özel Anakent Ortaokulu olarak amacımız öğrencilerimizin okuma, yazma ve dinleme becerilerini ortaya çıkarmak ve ona uygun bir müfredatla derslerimizi işlemektir.  Öğrencilerimizin kendilerini uluslar arası platformlarda öz güveni yüksek birer birey olarak anlatabilmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda İngilizce derslerinde öğrenci merkeze alınarak, farklı düzeydeki öğrencileri ihtiyaçları doğrultusunda  geliştirebilmektir.

İlkokulda başarı ile elde ettiğimiz dili ;ortaokulda sözlü ve yazılı olarak üretim diline dönüştürmek ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Yine bu doğrultuda sınıf içi performanslar, proje çalışmaları, dramalar, sunumlar ve öğretici oyunlarla eğitimi desteklemektir.

Cambridge Sınavları
İlkokulda başlatılan Cambridge sınavlarında 5. sınıflarımız “Flyers”, 6. Sınıflarımız “KET”, ve 7. sınıflarımızda “PET” sınavlarına yönlendirilmektedir. Bu sınavlar, University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES) tarafından hazırlanmaktadır.
İngilizce programımızın amacı öğrencilerimizin dil becerilerini en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizin kendi kültürleri ve farklı kültürleri tanıyıp anlamalarını ve bu kültürler hakkında geniş bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

5-8 Sınıflar İkinci Yabancı Dil Programı

Ortaokul yabancı dil öğrenme sürecinde; bilgili, araştıran, açık fikirli, duyarlı, düşünen, sorgulayan, prensipli, risk alan ve yansıtıcı bir öğrenci profil amaçlanmaktadır.

Bu programda öğrenci yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyar, diğer ülkelerin kültürlerine yakınlaşır, kültürler arası farkındalıkları artar ve çevresi ile fikir alışverişi yapar.

Bu süreçte öğrenci; çalışma alışkanlığı, etkili dinleme ve konuşma, basit metinleri anlama ve yorumlama, metinlerden basit notlar çıkarabilme, analiz edebilme, metin hakkında yazı yazabilme, hedef koyma ve problem çözme becerileri kazanır.
İkinci yabancı dilin iletişimsel yaklaşım yöntemiyle öğretildiği ortaokul ikinci  yabancı dil programında öğrenci hedef dildeki dört beceriyi (duyma-anlama, konuşma becerisi, okuma-anlama becerisi, yazma becerisi) geliştirir.

Web Tasarım : Web Ajans Net