Sosyal Bilimler

SOSYAL BİLGİLER


Sosyal Bilgiler dersinde amacımız öğrencilerimizin, ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğretmenlerimiz, öğrencileri başarıya götürecek, tüm yöntem ve tekniklerden yararlanır. Çağdaş ve nitelikli bir eğitimi yaşama geçirmek için, güncel hayattan örnekler vererek, konuyla ilgili sorular sorarak, gösteri, soru ve yanıtlarla düşündürerek, öğrenilen bilgileri uygulamalarla pekiştirerek, konular arasında ilişki kurarak, bilimsel yöntemlerle düşündürerek anlamaya ve kavramaya önem verir. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal derslere karşı ilgilerini uyandırmak için, derslerimizin, yardımcı ders kaynakları ile  desteklenip olabildiğince görsel hâle gelmesi sağlanmaktadır.

Sosyal derslerde, yazılı sınavlar yanında test ve proje çalışmaları da yapılır. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavına yönelik konu anlatımlarının yanında test çalışmaları da yer alır. Zümremiz tarafından öğrencilerimizin çalışma ortamlarının yalnız derslikler olmadığı düşünülerek, birçok sosyal etkinlik düzenlenir. Bunlar; geziler, konferanslar, sergiler, anma-kutlamalar, proje sunumları ve yarışmalardır.

Sosyal Bilgiler dersinde amacımız geçmişini bilen, güncel olayları izleyen ve geleceğe hazırlanan, Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşatan ve koruyan, yaşadığı topluma ve çevreye duyarlı, insan ilişkilerinde katılımcı, iletişime açık, dayanışmaya istekli bireyler yetiştirmektir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde amacımız, öğrencilerin fiziksel ve toplumsal çevrelerine duyarlı, ilkeli düşünebilen, davranabilen, etik değer ve ilkelere sahip bireyler olarak yetişmesinde rehberlik etmektir.

Derslerimizde tüm dinler, öğretiler ve farklı inançlar da tanıtılıp öğrencilerimize genel kültür, inançlara saygı, anlayış, hoşgörü kavramlarını aşılıyor, dürüst olmalarını amaçlıyoruz.

Konularımız; Atatürkçülük, Milli Birlik, Vatanseverlik, Doğaya-Çevreye Duyarlılık, İnsan Hakları, Sevgi, Saygı, Temizlik, Dürüstlük, Çalışkanlık, İyi Ahlak Kavramlarını içermektedir.

Web Tasarım : Web Ajans Net