Matematik

Okulumuzda Matematik zümresi olarak amacımız, temel Matematik becerilerini kazanmış ve bu temeller üzerine hayatını sürdürebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin sorgulayan, problem çözen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, olaylara çok yönlü değerlendirmelerle yaklaşabilen, inceleme ve araştırma yapmaktan zevk duyan,  başka bir deyişle edindiği becerileri hayatının her alanında etkin şekilde kullanabilen bireyler olmaları temel hedefimizdir.

Öğrencilerimiz Matematik alanında öğrendiklerini diğer derslerle ilişkilendirerek ve bu bilgilerden günlük yaşamda yararlanarak matematiksel düşünme becerilerini etkin şekilde kullanırlar.

Bu doğrultudaki ilk hedefimiz öğrencilerimizin Matematik dersini sevmeleri ve “Matematiği Başarıyorum” anlayışını kazanmalarıdır.

Etüt Faaliyetleri

Bu vizyon doğrultusunda bireysel ve grup başarısının elde edilmesine yönelik ders etkinliklerinin yanı sıra teknolojik imkanlardan yararlanılarak çeşitli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılarak konular işlenmektedir. Bu çalışmalar etütlerle desteklenmektedir.

Pekiştirme Çalışmaları

Öğrencilerimize okulda edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmek adına hafta içi ve hafta sonu  ödevleri dağıtılarak öğrenme sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmektedir. Bu ödevler sonucunda gerek öğretmen ve  öğrenciler tarafından gelen istekler doğrultusunda pekiştirme ve etüt çalışmaları koordine edilir.

Proje Çalışmaları

Bireysel ve grup başarısının elde edilmesinde yeri ve önemi yadsınamayacak proje ve performans çalışmaları da Fen ve Teknoloji zümresi ile koordineli olarak, diğer disiplinlerle ilişkilendirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar “öğrenmeyi öğrenme” doğrultusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmektedir. Bu bilinç doğrultusunda zaman zaman gerek okulumuzda gerekse ilçemizde bilgi yarışmaları düzenlenir ve düzenlenen yarışmalara katılım gösterilir.

Değerlendirmeler

Tüm bu etkinlik ve faaliyetlerle birlikte her ünite ve belirli konu sonlarında değerlendirme sınav ve çalışmaları uygulanmaktadır. Bu sınavlarla öğrencilerimizin test sorusu çözme becerilerini geliştirmek, yıl sonunda girecekleri seviye belirleme sınavlarına hazır olmalarını sağlamak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca bu sınavlar öğrencilerimizin kendi kendilerini değerlendirerek hedef ve çalışmalarını yeniden yapılandırmalarında değerlendirme ölçütü oluşturmaktadır.

Web Tasarım : Web Ajans Net