Görsel Sanatlar / Teknoloji ve Tasarım

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Sanat Egitimi,  kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.

Bölüm Amacı:

Öğrencilerimizin hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının artırılması ve gelişimlerinin desteklenmesidir. Yaratıcılıklarını geliştirdikleri dersimizde; öğrencilerimiz sanatın yaşamdaki önemini ve gerekliliğini kavrar, görsel algı ve estetik duyarlılığını geliştirir, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edecek yeterliliğe sahip bireyler olurlar.

Bölüm Hedefleri

• Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilmek.
• Yaratıcı düşünme ve üretim yeteneği kazanmak.
• Bakmak, görmek ve resmetmek arasındaki ilişkiyi kavramak.
• Kültür-sanat etkinliklerine ilgi duymak ve katılmak.
• Sanatsal bir bakış açısı geliştirmek.
• Sanat eserlerine değer vermek ve korumak.

Bu görüşten yola cıkarak:

5. Sınıflar: Doğayı daha iyi görebilmeleri ve kendilerine göre yorumlayabilmeleri için leke, renkli resim teknikleri, çeşitli baskı teknikleri, tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır.

6, 7 ve 8.Sınıflar: Karakalem, renkli resim teknikleri, perspektif, peyzaj, natürmort, enterior, tasarım bilgisi verilir. Bu konularla ilgili çalışmalar yaptırılır.

 

TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ 

Amaç 

 

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerimiz; 3 boyutlu tasarımlar üretmekte, ihtiyaçları ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisini kazanır.

Hedefler 

Anakent Okullarında Teknoloji ve Tasarım dersi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Görsel malzeme ağırlıklı çalışmalarda öğrenci bizzat üretim süreci içinde uygulamalara katılarak yer alır. Böylece kendi dünyasını, çevresel boyutta sorgulayarak yeteneklerini geliştirme, bütünü görebilme, sentez yapabilme ve estetik kaygı ile üretebilme süreçlerinden geçerek çalışmayı ve üretmeyi öğrenir.

Ortaokul 6, 7, 8. sınıflara 3 boyutlu serbest ve sınırı konulu tasarım çalışmaları, renkli resim tekniklerini farklı çalışmalarda kullanma, perspektif, peyzaj, natürmort, endüstriyel tasarım, moda tasarım, grafik tasarım, enterior tasarım bilgisi verilir. Öğrencilerimiz artık malzemeleri özgürce kullanıp farklı formlara dönüştürür, tasarım ruhunun keyfine varır.

Web Tasarım : Web Ajans Net