Fen Bilimleri

Fen, doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerden kurulu bir bütündür. Öğrencilerimizin Fen Bilimleri derslerinde bilimsel düşünme becerisi kazanması, günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi, bilerek yaşamanın verdiği zevkle, fen bilimlerine olan sevgilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda keşfetme, sorgulama, problem çözme, araştırma ve yaratıcı düşünme duygusu kazandırılmaktadır.

Bütün bunlar donanımlı laboratuvarlarımızda, Fen Bilimleri kulüpleri etkinlikleri ve proje çalışmaları kapsamında geliştirilmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin fen bilimlerine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamakla beraber öğrencilerimizi, ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen, çevre bilincine sahip ve kendi kendilerini idare edebilen bireyler olarak yetiştirmek hedefimizdir.

Fen Bilimlerini sevdirmek, bilimsel konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için dersler öğrencilerin bütün duyularına hitap etmek üzere CD, video, poster ve laboratuvar etkinlikleri kullanarak desteklenmektedir.

Ders etkinliklerinin yanı sıra etüt faaliyetleri, pekiştirme, proje çalışmaları ve değerlendirme etkinlikleri ile öğrenmenin üst düzeylerde tutulması hedeflenmektedir.

Etüt Faaliyetleri

Tüm çalışmalar periyodik ve periyodik olmayan etüt çalışmaları ile desteklenmektedir.

Pekiştirme Çalışmaları

Okulda kazanılan bilgilerin pekiştirilmesi için planlı şekilde ödev ve çalışmalar dağıtılır. Bu şekilde öğrenme sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmektedir.

Proje Çalışmaları

Bireysel ve grup başarısının elde edilmesinde yeri ve önemi yadsınamayacak proje ve performans çalışmaları da Matematik zümresi ile koordineli olarak diğer disiplinlerle ilişkilendirilerek gerçekleştirilmektedir. Gerek okulumuzda gerekse ilçemizde bilgi yarışmaları düzenlenir ve düzenlenen yarışmalara katılım gösterilir.

Değerlendirmeler

Tüm bu etkinlik ve faaliyetlerle birlikte her ünite ve belirli konu sonlarında değerlendirme sınav ve çalışmaları uygulanmaktadır. Bu sınavlarla öğrencilerimizin test sorusu çözme becerilerini geliştirmek, yıl sonunda girecekleri seviye belirleme sınavlarına hazır olmalarını sağlamak amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Web Tasarım : Web Ajans Net