Okul Meclisi

Özel Anakent Okullarında Okul Meclisi;

Öğrencilerimize demokratik ortamda seçme, seçilme, oy kullanma bilinci oluşturmak,
Öğrencilere okulda ve hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek, bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak,
Okul yaşamları üzerinde düşünme, çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme ve bu sorunlarla ilgili projeler geliştirip yürütebilme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunabilmek,
Gruba karşı sorumluluk alma ve gereğini yerine getirebilme alışkanlığı kazandırmak,
Okul yönetimine isteklerini demokratik şekilde iletme alışkanlığı kazandırmak,
Kendilerine ve başkalarına güven duygusu geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Başkan adayları okuldaki bütün öğrencilerin gizli oylarıyla seçilir. Adaylar seçimden önce propaganda çalışması yaparak, kendilerini ve yapacakları çalışmaları okula tanıtırlar. Okul Meclisi seçimleri sonucunda okul meclis başkanı ve başkan yardımcısı seçilmiştir.

2014–2015 Eğitim- Öğretim Yılı Ortaokul Okul Meclis Başkanı olarak Berra SATILMIŞ,  Başkan Yardımcısı Emre TÜRKOĞLU ve Lise Okul Meclis Başkanı olarak Deniz YILMAZ, Başkan Yardımcısı Saruhan ÖNEY seçilmiştir.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net