Kütüphane

Kütüphaneler, eğitim kurumundaki öğreniciler için en önemli mekanlarından birisi olmalıdır.

Öğrencilerin, kütüphanlerde aradığı kaynaklara ulaşabiliyor olmaları açısından kütüphane arşivinin zengin ve güncel olması büyük bir önem taşımaktadır.

Anakent Koleji Kütüphanesi, okulun en gözde mekânlarından birisi olarak tasarlanmıştır.

Sessizlik ve aydınlığın buluştuğu, okumayı ve araştırmayı sevdiren bir mekândır.

Her geçen gün çoğalan arşivi ve yeni yayınlanan kitapların kütüphaneye kazandırılmasıyla Anakent Koleji kütüphanesinin güncel bir biçimde zenginleşmesi sağlanmaktadır.

Kütüphanenin süreli yayınlar sayesinde çeşitli alanlardaki gelişmelerin izlenmesine de imkân sağlamaktadır.

Yazılı yayınlar bilgi arşivi de öğrencilerin araştırmalarında başvurdukları kaynakların başında gelmektedir.

Web Tasarım : Web Ajans Net