Okul Yaşamı

Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda bir sağlık servisimiz bulunmaktadır.

Öğrenci rahatsızlığında sağlık servisinde görev yapan hemşireye başvurulur.

Hemşire durumu, Okul Müdürü’ne bildirir. Okul Müdürü de öğretmenine durumu iletir.

Anında müdahale edilmesi gereken acil durumlarda, öğrenci hemşire ve bir öğretmen gözetiminde, en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaştırılır.
Veli mutlaka haberdar edilir.

Veliye ulaşılamayan durumlarda, okul tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.

Özellikle küçük sınıflardaki öğrencilerin ilaç kullanmaları gerekiyorsa, öğrenci okula geldiğinde ilacını hemşireye teslim eder.

Veli tarafından ilaç ambalajına, öğrencinin adı, soyadı, sınıf, ve şubesi, ilacın verildiği saat ve dozu mutlaka yazılmalıdır.

Her öğretim yılı başında öğrencilerin genel sağlık bilgilerini öğrenmek amacıyla veliye gönderilen formlar, okul hemşiresinde dosyalanır.

Bulaşıcı hastalıklarda, veli okul yönetimini bilgilendirmek durumundadır.

Öğrencilerin rapor bitimine kadar okula gelmemeleri hem öğrencimizin hem de diğer öğrencilerin sağlığı açısından önemlidir.

Acil müdahale gerektiren durumlar dışında, öğrencilerin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez.
Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını okul saati dışında almalarına özen göstermeleri beklenir.

Web Tasarım : Web Ajans Net