İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Kulüp Etkinlikleri

KOLEJİMİZDE KULÜP ETKİNLİKLERİ

Anakent Koleji; öğrencilerini bütün yönleriyle geleceğe tam olarak hazırlamayı misyon olarak benimseyen ve her türlü planlamasını bu prensipten hareketle oluşturan bir kurumdur.

Okulumuzda gerçekleştirilen modern öğretim faaliyetleri ile öğrencilerimize çağdaş akademik donanımlar kazandırılırken, bir yandan da onların toplumsal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır.

Kolejimizde Sosyal Kulüp etkinlikleri bu eğitim sürecinin vazgeçilmezlerinden biridir.

Kulüp çalışmalarında öğrencide güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler yer almaktadır. Öğrencilerimizin bilinçli bireyler olarak hızla değişen dünyada yer almalarına fırsat yaratılmaktadır.

Özel Anakent Kolejinde faaliyet gösteren kulüpler;

 • Kültür ve Edebiyat Takımı,
 • Anakent Beyin Takımı,
 • Fen ve Teknoloji Kulübü,
 • Yabancı Diller-Avrupa Birliği “MUN” Kulübü,
 • Tiyatro Kulübü,
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü,
 • Satranç Kulübü,
 • Dans Kulübü,
 • Basketbol Kulübü,
 • Voleybol Kulübü,
 • Futbol Kulübü.

Biz Anakent Koleji olarak biliriz ki, sosyal kulüp çalışmalarına katılmış olan öğrencilerimiz;

 • İletişim becerileri güçlenmiştir ve kendilerini daha rahat ifade ederler.
 • Kendilerine güvenleri giderek artmıştır, rahatlıkla liderlik yapabilirler.
 • Paylaşım ve işbirliği kültürünü benimsemişlerdir.
 • Hak, sorumluluk ve görev bilinci kazanmışlardır, adil ve demokrattırlar.
 • Merak ve keşfetme dürtüsü kazanmışlardır, gelişmelere açıktırlar.
 • Her türlü kültürel, ekonomik ve politik farklılıklara karşı saygılı, duyarlı ve hoşgörü sahibidirler.
 • İlgi alanları ve becerileri giderek artmıştır ve bunları rahatlıkla ön plana çıkartmayı ve potansiyellerini gerçekleştirmeyi bilirler.
 • Katıldıkları sosyal kulüp etkinliklerinin kazanımları, onların geleceğe ilişkin en etkili referanslarıdır.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT  KULÜBÜ

Okulumuzun Kültür ve Edebiyat Kulübü; Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına, kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Kulübümüzde öğrencilerimizin yaşayan Türkçemizin doğru ve estetik kullanımını benimsemeleri hedeflenir. Öğrencilerimizin Türkçeyi korumayı ve güzel kullanmayı bir yaşam ilkesi hâline getirmelerine özen gösterilir. Bunu oluşturmak için Türk edebiyatının seçkin örnekleri kulüp çalışmaları sırasında okunur, öğrencilerin dil zevkine varmaları sağlanır.

Türk kültür yaşamının değerli şahsiyetleri, söyleşiler yapmak üzere okulumuza davet edilir. Bu söyleşilerin etkin ve verimli olması için, konferans sisteminden çok sohbet ve soru – cevap hâlinde gerçekleştirilmesine özen gösterilir.

Kentimizde gerçekleşen her türlü kültür edebiyat ve yayın etkinlikleri kulüp çalışmalarında paylaşılır ve bu öğrencilerimiz sayesinde okulumuzun tamamında duyurulur. Böylece kültürel ve yazınsal farkındalık sağlanmış olur.

Okulumuzda gerçekleştirilen her türlü yayın faaliyetlerinin planlanmasında, gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak Kültür  ve Edebiyat Kulübü öğrencileri söz sahibidir.

Kulüp öğrencilerimiz, okulumuzda gerçekleştirilen her türlü münazara, şiir dinletisi, edebi tartışma  gibi platformlarda doğal sorumlu ve/veya doğal katılımcı durumundadırlar.

Ulusal anma ve kutlama programlarını okulumuzda gerçekleştirirken kulüp öğrencileriyle her aşamada birlikte çalışılır. Genellikle dramatizasyon ve multivizyon gösterilerine dayalı kutlama programlarının hazırlık ve sunum aşamalarında çalışan öğrencilerimiz, bu çalışmalar sırasında yaratıcılıklarını ve organizasyon yeteneklerini geliştirirken grup çalışmalarının gereklerini de yerine getirirler. Böylelikle öğrencilerimizin sorumluluk alabilen, grup etkinliklerinde her düzeyde görev yapabilen, topluluk karşısında rahat konuşabilen bireyler haline gelmeleri sağlanır.

Okulumuz Kültür ve Edebiyat Kulübü, eğitim öğretim faaliyetlerimizin her aşamasında olduğu gibi modern Türkiye’nin gereksinimi olan çağdaş, entellektüel, ulusal ve evrensel bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmenin onuruyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Fen ve Teknoloji Kulübü, Türk Millî Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kendini anlayabilen, ifade edebilen, yeteneklerini geliştiren, bu yeteneklerini toplum yararına kullanabilen, sorumluluk sahibi, paylaşımcı bireyler yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kulübümüz, bilimsel gelişmelerden haberdar, günümüz fen alanındaki gelişmeleri takip eden, çevre ile ilgili duyarlılığı yoğun olan öğrencilerimizle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçlara uygun olarak özellikle fen bölümü öğretmenlerimiz denetiminde proje çalışmaları yürütülmekte ve bu projelerle yaratıcılıklarını geliştiren, kendilerini özgürce ifade edebilen, olayları sorgulayıp yorumlayabilen, bilimsel determinizmi ilke edinen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kulüp öğrencilerinin gerek interaktif ortamda gerekse bilim merkezlerinde araştırma yapmaları hedeflenmekte ve yaptıkları çalışmalar,  konusunda uzman öğretmenlerimiz tarafından desteklenmektedir.

Ayrıca; Fen ve Teknoloji Kulübü olarak gelişen dünyamızda bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibinin öneminin bilincindeyiz.

Proje çalışmalarında görev alan tüm kulüp öğrencilerimize başarılar diliyor ve gerçekleştirecekleri güzel çalışmalardan dolayı onları şimdiden tebrik ediyoruz.

 YABANCI DİLLER – AVRUPA BİRLİĞİ MUN KULÜBÜ 

 

Okulumuzda yabancı dil öğretimine büyük önem verilmekte ve öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca dillerini gerek sınıf ortamında gerekse etkinlikler çerçevesinde öğrenip kullanmaktadırlar. Bu süreç hazırlık sınıflarından başlayarak 12. Sınıfa kadar devam etmektedir. Dili yaşayarak öğrenme konusunda en önemli etkinliğimiz Yabancı Diller MUN kulübüdür.
Lise sınıflarımızda MUN (Model United Nations) kulübü çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kulüp, lise öğrenimini sürdüren tüm dünya gençlerinin tartışma, görüşme ve düşünce alışverişi yoluyla dünya sorunlarına çözüm aradıkları uluslararası platformları örnek alan çalışmalar yapmaktadır. Genç delegelerin insan hakları, silahsızlanma, doğanın korunması, gençlik ve göçmen sorunları gibi konuları tartışıp çözüm aradıkları bu toplantılarda, dünya gençliği ön yargıdan uzak, hoşgörü ve barışın ön planda olduğu küresel bir bakış açısına sahip olmaktadır. Özel Anakent Koleji Lise öğrencilerimiz bu yıl HASAL-MUN ve KAL-MUN oturumlarına katılarak başarıyla okullarını temsil etmiştir. Yabancı bir dili etkin bir şekilde hayata geçirme ve kullanma adına MUN çalışmalarımız devam etmektedir ve hedefimiz MUN Uluslar arası platformlarda yer almaktır.

MUN’ nin amaçları çok yönlüdür:

 • Eğitimi evrenselleştirmek,
 • Küresel bakış açısını yaygınlaştırmak,
 • Değişik ülke ve okullardan gelen gençlerin arasında diyalog kurmak ve geliştirmek,
 • Gençleri dünya sorunları konusunda bilinçlendirmek,
 • Birleşmiş Milletlerin ilkeleri doğrultusunda dünya sorunlarına barışçıl çözüm getirmeyi benimsetmek ve öğretmek,
 • Öğrencilerin, öğrendikleri yabancı dilde iletişim kurma becerilerini geliştirmek,
 • Demokratik bir ortamda tartışmayı öğretmek,
 • Öğrencileri farklı kültür ve bakış açılarına sahip bireylerle bir araya getirerek onları ön yargılardan kurtarmak ve farklı tutumlara hoşgörüyle bakmalarını sağlamak,
 • Diplomatik teknikleri öğretmek,
 • Dünya barışını hedefleyen Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına ilgi ve desteği arttırmak,

MUN kulübüne katılan öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde okuma, araştırma, düşünce üretme, yazılı doküman hazırlama, ikna etme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi beceriler kazanmaktadır.

 

Ayrıca,önemli günler ve bayramlar ile ilgili İngilizce ve Almanca pano hazırlamak  Almanca şarkılar hazırlama ve bu kültürü ilgilendiren dökümantasyonları incelemek vb. etkinlikler de bu kulübün çalışmalarıdır.

 

TİYATRO KULÜBÜ

Okulumuzda tiyatro ve drama çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Çünkü tiyatro, öğrencilerimizin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarına olanak sağlar. Çünkü tiyatro; insanı, insana insanla anlatan duygu ve betimlemeleriyle yaşamda var oluşu simgeler.

Tiyatro kulübümüz, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrenciler ve onları çalıştırmaya gönül  vermiş, alanında uzman olan rehber öğretmenlerden oluşur.

Amaç, kulüp üyelerinin;

 • Yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini,
 • Bedenlerini nefeslerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirmelerini,
 • Öz denetimlerini geliştirebilmelerini,
 •  Doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, rol yapmayı, dans etmeyi öğrenmelerini,
 • Yaratıcılıklarını geliştirme ve doğaçlama yapma becerisi kazanmalarını,
 • Düşünerek ve yorumlayarak okuma ve okuduklarını içselleştirme becerisi geliştirmelerini,
 • Topluluk karşısında kendilerini ifade edebilmeleri ve bu sayede özgüven geliştirmelerini,
 • Farklı rol ve işlevlerine rağmen, bütünün bir parçası olma konusunda farkındalık ve davranış kazanmalarını,
 • Grup bilinci, işbölümü, paylaşım, dayanışma ve sosyal denetim gibi sosyalleşme süreci dinamiklerini kavramaları ve bunları hayata geçirmelerini,
 •  Düşünceyi eyleme dönüştürme yetisini artırmalarını sağlamaktır.

Tiyatro kulübü eğitimleri sonuçtan çok süreç odaklı çalışmalardır. Bu süreçte;

 • Öğrencilerimize tiyatronun ne olduğu, türlerinin neler olduğu, tarihsel gelişimi, edebiyat ve diğer sanat alanları içindeki yeri ve önemi, toplumsal işlevleri gibi teorik bilgiler aktarılır.
 • Yıl içinde sergilenmek üzere bir veya birkaç eser seçilir.
 • Kulüp bünyesindeki herkese farklı görevler ve değişik düzeylerde sorumluluklar verilir.
 • Periyodik çalışmalarda bireysel prova  grup provaları yapılır.
 • Dekor, kostüm, ses ve ışık gibi enstrüman ve teknik düzenleme provaları yapılır.
 • Kulüp rehber öğretmenleri, oyunun sergilenme aşamasına geldiğine karar verdikten sonra, oyunların sergilenme duyuruları ve davet düzenlemeleri yapılır.
 • Oyunun sergilenmesinden sonra geri bildirimler değerlendirilir, eksikler, hatalar ve diğer öneriler, bir sonraki oyunda dikkate alınmak üzere not edilir.
 • Okul yönetimi ile kulüp rehber öğretmenlerinin uygun görmeleri halinde, çeşitli yarışmalarda ve festivallerde okulumuzu temsil etmeleri sağlanır.

 

VOLEYBOL KULÜBÜ

Özel Anakent Koleji; en az akademik başarıları kadar, spor alanındaki başarılarıyla da ülke çapında tanınan bir okuldur.

Okulumuzdaki sportif disiplin çalışmaları, farklı eğitsel kulüp etkinlikleri kapsamında planlanır. Spor alanında kurulmuş kulüplerimizden biri de voleybol kulübüdür.

Voleybol kulübü; alanında uzman öğretmenimizin, uzun süreli, titiz araştırmaları ve elemeleri sonucunda seçilen en yetenekli öğrencilerden oluşur.

Kulübe seçilmiş olan öğrencilerimizin; fiziksel gelişimleri, sağlık durumları, beslenme biçimleri, yaşama alışkanlıkları, gerek okul idaresince gerekse koç öğretmenleri tarafından yakın takibe alınır.

Voleybol Kulübümüz, ilçe ve  il düzeyindeki müsabakalarda okulumuzu temsil etmek üzere, son derece disiplinli bir biçimde çalışmalarını sürdürürler.

FUTBOL KULÜBÜ

Spor branşlarının içinde dünyanın en popüler oyunu olan futbol, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir şekilde talep edilen, okulumuzun en gözde branşlarında biridir. Bu nedenle kulüp çalışmalarına dahil edilmiş ve  okul dışında kiralanan, standartlara uygun halı saha ortamında ilkokul-ortaokul-lise seviyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Takımlarımız; okullar arası il ve ilçe yarışmalarında, minikler-yıldızlar-gençler düzeyinde, Futbol ve Futsal yarışmalarına katılmaktadır.

Okul takımlarında yer alamayan öğrenciler için de okulumuzda her yıl sınıflar arası futbol turnuvası düzenlenmekte, dereceye giren takımlar madalya ve kupa ile ödüllendirilmektedir.

Takımlarda göstermiş oldukları performansla başarılı olan öğrenciler, kulüp-okul- işbirliği ile kulüplere yönlendirilmektedir.

BASKETBOL  KULÜBÜ

Özel Anakent Kolejinin haklı gurur kaynaklarından biri de, okul basketbol takımımızın ulusal ve uluslar arası müsabakalarda kazanmış oldukları başarılardır.

Bu başarıların yıllar içinde süreklilik kazanarak, bir ‘Anakent Klasiği’ haline gelmesinde, okulumuz yönetim kurulunun göstermiş olduğu fedakarlıklar ve sağlamış olduğu olanaklar çok önemli bir yer tutar.

Okulumuzda basketbol ile ilgili her türlü etkinlik, yine Basketbol Kulübü bünyesinde planlanır ve gerçekleştirilir.

Her yıl kulüplerin alt yapılarında yer alan sporcular taranarak okul takımı bünyesine katılmakta ve basketbol takımının sürekliliği sağlanmaktadır.İstanbul ve Türkiye’ de Kolej Takımı kimliğini bozmadan son 5 yıla damgasını vuran basketbol takımımız İstanbul’ da ilk üçe girerek ve Türkiye’ de çeyrek final-yarı final- final gurubu maçlarında sergilediği oyunla tüm basketbol camiasının dikkatini çekmiş, beğenisini kazanmıştır.

Okulumuz, yıldız ve genç milli takım oyuncularının bir kısmını burs vererek bünyesinde bulundurarak Türk basketboluna büyük katkıda bulunmaktadır.

Kulüp öğrencilerimizin, en az basketbolda sergiledikleri başarılar kadar, akademik alanda da başarılı olmaları zorunludur. Ayrıca bedensel disiplinleri kadar, ruh ve zeka disiplinlerinin de gelişmiş olmasına özen gösterilir. Fiziksel gelişimleri, sağlık durumları, beslenme biçimleri, yaşama alışkanlıkları, gerek okul idaresince gerekse kulüp rehber öğretmenleri tarafından sürekli denetlenir. Ayrıca okul doktorumuz ve sağlık ekibimiz de bu öğrencilerimizin periyodik sağlık kontrollerini gerçekleştirirler.

Basketbol Kulübü öğrencilerimiz; okul ve kulüp etkinlik saatlerinin dışında da, koç öğretmenlerinin bilgisi ve denetiminde antrenmanlarını sürdürürler. Yıl boyunca son derece disiplinli ve çok kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen bu çalışmalar sonunda ilçe, il, ülke ve uluslar arası düzeyindeki müsabakalarda okulumuzu temsil ederler.

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ

Temel amacı öğrencilere restoran, yiyecek-içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri, mutfak sanatları ve mutfak kültürü konularında eğitim vermektir.

Kulübün Amacı;

Mutfak kültürüne ilgi duyan, sağlıklı ve doğal beslenmeyi önemseyen öğrencilerin farklı kültürlere ait yemek çeşitlerini  araştırmalarını sağlamak, aynı zamanda çeşitli pişirme teknikleri  öğretmek ve uygulamaktır. Kulüp saatinde pişirilen yiyecekler öğrenciler tarafından tadılır. Öğrenciler arasında yarışmalar yapılır.

 

DANS KULÜBÜ

Dans etmek, dünyada kendini ispatlamak, doğayı hissetmek, duyguları açığa vurmak ve daha birçok güzel hislerimizi ortaya çıkarmak amacıyla insanlığın geçmişinden bugüne getirdiği en müthiş etkinliklerden birisidir.
Modern dans, sadece kalıpların kırılması fikri ile yola çıkmayıp, özüne yoğunlukla baleden, müzikten, tiyatrodan kısacası sanatın birçok dalından parçalar alarak yaratıcılığın enginliği içinde birbirine harmanlamaktadır.
Belli bir ayak düzeni ve işleyişi olmayan modern dans hemen her türlü müziğe uydurulabilir.
Hareketler ve jestler, bir vücut dili geliştirerek sözcüklerin anlatım yükünü üstlendikleri gibi bu anlatım sözcükleri aratmayacak şekilde hatta bazı durumlarda sözcüklerden daha da kuvvetli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak kendinden bir şeyler katarak kompozisyonlar haline getirmeyi amaçlar.
Modern dansın öğrencilere kulak, beden ve özellikle de ruhsal gelişimini etkilemesi bakımından katkısı da çok fazladır.
Öğrenciler bu yaptıkları çalışmalarda müzik ve dansın akışı içerisinde çok mutlu olmaktadırlar.
Sene içerisindeki çalışmalarının ürününü yıl sonundaki gösterilerde sunacak olmanın heyecanı içerisinde çalışmalarını zevkle sürdürmektedirler.

ANAKENT BEYİN TAKIMI

2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin dostluklarını pekiştirmek, öğrenme ve öğretmenin keyfini yaşamak ve matematiğin güzelliklerini paylaşmak amacıyla okulumuzun matematik bölümünün hazırladığı ÖĞREN-ÖĞRET Projemiz  bu sene de Anakent Beyin Takımı Kulübü adı altında çalışmalarına devam edecektir. Ayrıca bu kulüpte “Bir Kelime Bir İşlem” yarışması hazırlıkları ve yıl içinde düzenlenecek “Akıl Oyunları” na hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

 SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç, hafızanın gelişmesine etki eden mükemmel bir alıştırma yöntemi ve problem çözme becerileri toplamıdır.Bu etkililik özelliği ile bir oyunda dahi sınırsız sayıda problemle karşı karşıya kalınabilmektedir.Problem çözme başta olmak üzere, zihinsel becerilerin gelişmesini sağlayan bir edimler bütünüdür. İyi düzeyde satranç oynayanların satranç oynamayanlara göre şekil-uzay yetenekleri açısından daha gelişmiş oldukları araştırmalarda görülmektedir.Satranç zihinsel aktiviteler bütünü olması özelliği ile, yeteneği kullanma, yaratıcılık, yarışma, iş birliği, değişiklik, düzenli yaşam ve liderlik gibi ilgi alanlarını pekiştirir.

Okulumuzda satrançı sevdirmek, satranç oyunuyla boş zamanlarını değerlendirecek ortam hazırlamak, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamak satranç kulübünün temel amaçlarındandır.

Bu amaçlarla okul içi ve okul dışı satranç turnuvalarına katılmak/düzenlemek,öğrencilerimizi bu turnuvalara hazırlamak kulübümüzün çalışmaları arasında yer almaktadır.

 

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net