Eğitim Sistemimiz

EĞİTİM- ÖĞRETİM SİSTEMİMİZ
1986 Yılında kurulan Özel Anakent Anadolu Lisesi, Anadolu Liseleri statüsünde 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıl süreyle eğitim ve öğretim vermektedir. Okulumuzda cuma günleri 8 diğer günler 9 saat olmak üzere  haftada 44 saat ders yapılmaktadır.

Özel Anakent Anadolu Lisesinde öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü eğitim ve öğretim yapılır. Öğretim kadromuz, öğrencilere 9.sınıftan başlayarak yoğun bir YGS- LYS hazırlık çalışması planlar. Bu çalışmalarla öğrencilerimizi, yeteneklerine uygun alanlara yönlendirmekte ve üniversite seçiminde rehberlik etmektedir. O nedenle 9-10-11 ve 12. Sınıflarda derslerin bir bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları Sistemine uygun şekilde test ve diğer materyallerle zenginleştirilir.
Özel Anakent Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında ise, yoğun olarak İngilizce programı uygulanır. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen programda, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de kesintisiz olarak devam eder. Ayrıca öğrencilerin akademik çalışmaları çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüplerimiz, öğrencilerin sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar.

KARİYER PLANLAMA PROJESİ (GÖZLEME DAYALI STAJ)
Özel Anakent Anadolu Lisesinde “Kariyer Planlama Projesi “ çalışmalarıyla öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun mesleki seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Anakent Anadolu Lisesi öğrencileri için, kariyer planlama 9. Sınıftan itibaren başlar ve üniversite tercihine kadar devam eder.
9.sınıftan itibaren lisedeki derslere karşı gösterilen performans sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve öğrenci koçu tarafından gözlemlenir. Üniversite sınav sistemi  konusunda bilgilendirmeler yapılır. 9.sınıf öğrencisinin şubat  tatilinde 3 ya da 5 gün  süreyle en çok istediği meslekle ilgili “ iş yeri stajı” na katılması sağlanır.

 

GÖZLEME DAYALI MESLEK STAJININ AMACI
Öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslekleri uygulama alanlarında gözlem yaparak tanımalarını sağlamak; bu yolla 10. 11. ve 12. sınıfta o mesleklere yönelik seçmeli dersleri tercih ederek, seçecekleri meslekle ilgili gerçekçi kararlar vermelerini sağlamaktır.

ÖDEV SİSTEMİMİZ

Okulumuzda verilen ödevler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki başlık altında toplanır.

a. Hafta içi ödevleri; öğretmenlerin, hafta içinde, bir sonraki derse kadar yapılmasını istediği pekiştirme amaçlı ödevlerdir. Genellikle, ders anlatım föyleri kitabından yararlanılır.

 • Öğretmen sonraki ilk dersinde ödevleri kontrol eder ve listesine işler.
 • Verilen ödevlerin her öğrenci tarafından yapılması için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu amaçla; verilen ödevi yapmayan öğrenci / öğrenciler “Bilgi Paylaşım Formu- (BPF) “ ile en geç ertesi gün sabah ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir.
 • Toplam üç kez hafta içi ödevini yapmayan öğrencinin velisi, ders öğretmeni tarafından bilgilendirilerek destek istenir. Yapılan görüşme ile ilgili VGF doldurularak Müdür Yardımcısına iletilir.
 • Buna rağmen ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrenciler için “Koçluk Sistemimiz ve Rehberlik Birimimiz”  ile çözüm aranır.

 

b. Hafta sonu Ödevleri; öğretmenlerin hafta sonunda verdikleri, ilgili dersin ertesi hafta ilk dersin ilk saatinde teslim edilmesi gereken, pekiştirme amaçlı ödevlerdir. Genellikle, soru bankası kitabından yararlanılır.

 • Tüm derslere ait ödevlerin listesi, cuma günü son ders saatinde öğrencilere verilir.
 • Öğretmen ilk dersinde ödevleri toplar, kontrol eder ve listesine işler.
 • Verilen ödevlerin her öğrenci tarafından yapılması için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu amaçla; verilen ödevi yapmayan öğrenci / öğrenciler “Bilgi Paylaşım Formu- (BPF) “ ile aynı gün ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir.
 • Ödevini yapmayan öğrencinin velisi, Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilerek destek istenir. Yapılan görüşme  VGF doldurulmak suretiyle Müdür Yardımcısı tarafından tutanak altına alınır.
 • Buna rağmen ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrenciler için “Koçluk Sistemimiz ve Rehberlik Birimimiz” ile çözüm aranır.

ETÜT SİSTEMİMİZ

 • Birinci yazılılara kadar istekli öğrencilere, 10. ders saatinde pekiştirme – ileri düzeyde test çözme, konu tekrarı amaçlı gurup ya da bireysel olarak ETÜT ÇALIŞMALARI  yapılır.
 • Gönüllü etütlere katılmak isteyen öğrenciler bir gün önceden, ilgili müdür yardımcısına haber verir.
 • Ayrıca birinci yazılılardan itibaren her öğrenci 50 puanın altında kaldığı dersten 10. Ders saatinde, zorunlu etüde kalır.
 • Zorunlu etüde kalacak öğrenciler ilgili Müdür Yardımcısı tarafından belirlenir.
 • Gönüllü ya da zorunlu etüde katılmayan öğrencilerin velilerine yönetim tarafından mesaj gönderilir.

SINAV SİSTEMİMİZ

Öğrencilerimizin akademik çalışmalarını değerlendirmek üzere yıl içinde; SINAVLAR ve DENEME SINAVLARI yapılmaktadır.

Bu sınavlar;

 • Kurum içi sınavların yanı sıra her Eğitim-Öğretim yılının ilk haftası “Hazır Bulunuşluk” sınavı yapılır.
 • Ünite bitimlerinde, işlenen konuların değerlendirilmesi için “Ünite Değerlendirme Sınavları” 9., 10. ve 11. Sınıflara; 1. Dönem iki, 2. Dönem üç kez uygulanır.
 • 11., 12.  Sınıf öğrencilerinin, ÖSYS’ nin merkezi sınavlarına hazırlanabilmeleri için ÖSYM’ nin soru formatına uygun olarak “YGS-LYS Deneme Sınavları” yapılmaktadır. B amaçla; 11. Sınıflara 1. Dönem bir, 2. Dönem iki kez YGS sınavı, 12. Sınıflara 1. Dönem sekiz kez YGS, 2. Dönem 2 kez LYS sınavı uygulanır.
 • Bu sınavların sonuçlarına ve konu analizlerine WEB sayfamızdan TC Kimlik ve okul numarası ile ulaşılabilir.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net