Yabancı Diller Zümresi

Anakent Koleji’nde birinci yabancı dil olarak İngilizce eğitim verilmektedir. İkinci yabancı dil olarak ise Almanca eğitim verilmektedir.  İngilizce Bölümü dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla  (Dil Gelişimi Dosyası – Avrupa Dil Pasaportu)   öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Okulumuzda yabancı dil eğitimi anaokulunda İngilizce eğitimi ile başlar ve lise son sınıfına kadar devam eder. Almanca eğitimi ise ilkokul 3. Sınıfta başlar ve lise son sınıfına kadar devam eder. Okulumuzda uygulanan koçluk sistemi ile her öğrencinin gelişimi adım adım takip edilir ve velilerimize geri dönüşüm sağlanır.

Bu çerçevede ;

 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla öğrencilerin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencileri bağımsız okuma alışkanlığı edinmeye ve bu alışkanlığı hayat boyu sürdürmeye teşvik etmek,
 • Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek,
 • Değişik türde eğitici materyaller kullanarak öğrencilerin okuma, yazma ve ders çalışma alışkanlıklarını sağlam temeller üzerine oturtmak,
 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirmek,
 • Araştırma becerilerini geliştirmek,
 • Ders içinde teknolojik araçların kullanımını sağlayarak öğrencilerin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek ve bağımsız okuma çalışmalarını teşvik etmek,
 • Öğrenci ve öğretmenin birbirine saygılı davranmasını sağlamak için sınıfta güven duyulan bir öğrenme ortamı sağlamak,
 • Öğrencilerin kendilerine saygı ve öz güven duymalarını sağlamak,
 • Çeşitli okuma kaynaklarını kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini sağlamak,
 • Farklı kültürlere karşı öğrencilerin olumlu bir tutum sergilemelerini, değer vermelerini ve saygı göstermelerini sağlama

İngilizce Dersi Kültür Politikası

Liseden mezun olan öğrencilerimiz;

 • Resmi veya anadili İngilizce olan ülkeler hakkında genel bilgi sahibidirler.
 • Okutulan kitaplarda konusu geçen ülkelerin – Hindistan, Amerika, İngiltere, Afrika vb- müziği, resmi, edebiyatı, modası, gelenekleri, dini, milli ve dini bayramları vb hakkında bilgi sahibi olur ve kendi kültürleriyle karşılaştırırlar.
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilirler. (hikaye, rapor, makale gibi).
 • İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılırlar.
 • İngilizce yayın yapan TV kanallarını, bu dildeki filmleri, belgeselleri, yarışmaları vb izlerler.

İkinci yabancı dil eğitiminde ( Almanca )  kültür politikamız

Okulumuz 12. Sınıfı bitiren öğrencinin verilen öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında A2 düzeyinde Almanca becerilerine sahip olması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede,
•     Öğrencinin yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyması, diğer ülkelerin

kültürlerine yakınlaşması, kültürler arası farkındalıklarının artması ve çevresi ile fikir

alışverişi yapması,
•     Öğrencinin ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının standart

konuşmaları ana hatlarıyla anlayabilmesi,
•     Bir öyküyü anlayabilmesi, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilmesi ve bu konudaki

izlenimlerini belirtebilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca,
Öğrencilerimiz,  İngilizce eğitiminde Cambridge ESOL- TOEFL ve Almanca eğitiminde FIT  gibi uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlanır.

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net