İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Yabancı Diller Zümresi

Kolejimizde, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework – CEF) esas alınmaktadır.

Okulumuz da birinci yabancı dil olarak İngilizce eğitim verilmektedir, ikinci yabancı dil Almancadır. Öğrencilerimizin dil eğitimini “Dil Gelişim Dosyası” (Avrupa Dil Pasaportu) çerçevesinde anlama, dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini en nitelikli biçimde kazanmalarını sağlamak ve küreselleşen dünyada başarılı, özgüven sahibi, sosyal becerilere sahip, yabancı dillerde akıcı bir şekilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu program yabancı dil öğretimini üç temel felsefeye dayandırmaktadır. Bunlar; Öğrenen Özerkliği, Kendini Değerlendirme ve Kültürel Çeşitlilik olarak sıralanabilir.  Özel Anakent kolejin ’de İngilizce öğrenimi, anaokulunda başlar, lise son sınıfa kadar devam eder. Okulumuzda uygulanan ‘’Koç’’luk sistemi ile her öğrencinin gelişimi adım adım takip edilir ve velilerimize geri dönüşüm sağlanır.

Bu çerçevede öğrencilere;

 •  Öğrencileri sürekli araştıran, merak eden, sorgulayan bireyler olmaya teşvik etmek,
 •  Öğrenci merkezli ve destekleyici bir ortamda, nitelikli dil eğitimi kazanımları sağlamayı,
 •  Kendisi ile barışık özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi,
 • “Avrupa Dil Pasaportu” dil düzeyleri ile örtüşen “Cambridge ESOL’’ standart sınavlarına aynı zamanda “TOEFL” , “ FCE’’,“LYS’’ ve“ IELTS’’ gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik etmek ve bu sınavlara hazırlamayı,
 • Derslerde gerekli teknolojik araç ve gereç kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
 • MUN (Model of United Nations) Birleşmiş Milletler ’in lise ve üniversite öğrencileri tarafından bir simülasyonunun yapıldığı Model Birleşmiş Milletler çalışmalarına okulumuzun katılması,  
 • Almanca ek dilin en etkin biçimde kazanılmasını sağlamayı,

Hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi için;

 • Uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren öğelerden oluşur.
 • Yabancı Diller lise programımızda derslerimizi çok kültürlü anlayışa yönelik, öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı ve çağdaş teknolojilerden yararlanarak etkileşimli bir ortamda yürütülür.
 • Dil öğreniminde proje köklü, kendini değerlendirme ve yaşam boyu öğrenme kavramları benimsenir.
 • Yürüttüğümüz uluslararası projelerle İngilizce ve/ya Almancayı kullanarak öğrencilerimiz bilgilerini günlük hayata da taşıma ve farklı kültürleri daha yakından inceleme fırsatı yakalamaktadırlar.
 • Üniversite eğitimine; hazırlık sınıfını atlaması için gereken bilgi ve donanımı kazanmış olarak başlar.
 • Hazırlık ve 9. sınıfta okuyan her öğrencimizin farklı kültürleri tanımaları ve kendi kültürlerini tanıtmaları için en az bir e-pal arkadaşları olmaktadır. Yapmış oldukları yazışmaları uluslararası proje kapsamında yabancı dil öğretmenlerinin açmış olduğu hesap üzerinden yapmaktadırlar.
 • Birleşmiş Milletler ‘in lise ve üniversite öğrencileri tarafından bir simülasyonunun yapıldığı Model Birleşmiş Milletler çalışmalarına okulumuzda 2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim yılında başlanmış , ilk olarak HASAL -MUN ve KAL-MUN oturumlarına  katılım gerçekleşti.

Amacımız, liseyi bitiren öğrencilerimizin uygulanan programın gereğini yerine getirdiklerinde İngilizce seviyelerini Avrupa dil standardında C1 düzeyine getirmektir.

Almanca

Ana sınıfından başlayarak 12.sınıfa kadar Almanca dersine karşı öğrencilerimizde ilgi ve konuşmaya teşvik amaçlı güven ortamı uyandırmak hedefindeyiz.

Neden Almanca?   Bir çok Avrupa ülkesin de Almanca  konuşuluyor.Özellikle kimya, mühendislik,bilim, sanat,felsefe  ve tekstil alanların da kullanılan bir dildir.Türkiye de birçok Alman firması bulunmaktadır.Avrupa da en çok Türklerin bulunduğu ülke Almanya’ dır.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında B1 başlangıç düzeyinde Almanca becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Almanca derslerin de:

Öğrenciye; iş, okul, tatil vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konular ve ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının standart konuşmalarını ana hatları ile anlayabilmesi,

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilmesi,

Bir öyküyü anlatabilmesi, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilmesi ve bu konudaki izlenimlerini belirtebilmesi,

İlgi alanına giren konularla bağlantılı basit bir metin , deneyim ve izlenimlerini betimlemek için kişisel mektuplar ve  e-mail yazabilme yeteneği kazandırılır.

 

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net