Sözel Dersler Zümresi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm derslerinde amacımız; öğrencilerimizin akademik seviyelerini yükseltmelerinin yanında yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, aynı zamanda evrensel boyutta düşünen insanlar olmalarını sağlamaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü Türk ve Dünya Edebiyatı, Türk Dili, Kompozisyon derslerinin verilmesi, dil ve anlatım yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması; ayrıca üniversite giriş sınavlarında çıkabilecek Türkçeyi anlama ve uygulamaya yönelik soruları cevaplandırmak için gerekli bilgiler ‘Öğrenci  Merkezli  Eğitim’ modeline göre aktarılmaktadır. Öğrencilerin, Türkçeyi rahat, etkili ve güzel bir şekilde kullanabilmeleri, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilmeleri için çalışılmaktadır.

İşlenen konularla ilgili düzenli test çözümü yapılmakta ve eksikler tespit edilip etütlerde bu eksikler üzerinde durulmaktadır.

Kültür-Edebiyat Kulübünde ise amacımız; öğrencilerinin Çağdaş Türk ve dünya edebiyatından önemli sanatçıları ve eserlerini tanımalarını, yazı yazma, söz söyleme, şiir yazma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Şiir dinletileri ve okulumuza gelen değerli yazarlarla sohbetler; edebiyatımıza öğrencileri bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Öğrencilerin sanatsal değerlere olan ilgilerini arttırmak amacıyla her yıl tiyatro, sinema, müze ve kütüphanelere çeşitli geziler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize günde bir gazete, haftada bir dergi, ayda bir kitap okumaları için önerilerde bulunulur. Daha sonra öğrenciler okudukları gazete, dergi ya da kitapların tanıtımını çeşitli etkinliklerle gerçekleştirir.

Bu çalışmalar doğrultusunda gençler; Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilen, okuyan,  okuduğunu anlayan, anladıklarını ifade edebilen, kendi kültürünü ve dünya kültürlerini tanıyan ve yorumlayabilen, düşünce yeteneği gelişmiş, kendine güvenen, sosyal etkinliklerde aktif rol alabilen bireyler olarak yetiştirilirler.

Web Tasarım : Web Ajans Net