İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Sözel Dersler Zümresi

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm derslerinde amacımız öğrencilerimizin akademik seviyelerini yükseltmelerinin yanında yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, aynı zamanda evrensel boyutta düşünen insanlar olmalarını sağlamaktır.

 

TÜRKÇE ve TÜRK EDEBİYATI

Eğitimdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak okulumuzda Türkçe eğitimi, hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar bütünleyici bir programla ele alınmaktadır.

Lise Türkçe / Dil ve Anlatım/ Türk Edebiyatı Dersleri 

Okulumuzda Türkçe, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin hedefi,  Anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki hükümler doğrultusunda, milli ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya sorunları karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen vatandaşlar yetiştirmektedir.

Müfredat konularını, konulara paralel olarak seçtiğimiz kitaplarla, Türk dilinin özelliklerini bozmadan ve aşırılığa kaçmadan, edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak kavratmayı; öğrencilerimizin dinlenenlerden (yazar ve şairlerle söyleşiler, paneller); izlenenlerden ( tiyatrolar, filmler ), ders yılı içinde okunan tüm kitaplardan elde edilen birikimi sözlü ve yazılı anlatım kuralları içinde sunmalarını,  okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseyip okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyoruz.

Seçtiğimiz edebi türlerdeki örnekler ile; “neden, niçin, nasıl?” gibi sorulardan yola çıkılarak öğrencinin eleştiri, analiz, sentez yapabilme yetisi geliştirilmektedir. Derslerde öğrencilerin olaylara ve insan ilişkilerine geniş açıyla bakabilme alışkanlığı kazanmasına; kültürel değerleri koruyarak evrensele ulaşmasına, estetik zevkini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılmaktadır.

Derslere destek olması amacıyla lise son sınıf öğrencilerine yönelik YGS, LYS  hazırlık çalışmaları, etütler ve bire bir çalışmalar, diğer seviyelerde öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bire bir çalışmalar yapılmakta; ders dışı etkinlikler olarak tiyatro gezileri, sunum, güzel konuşma çalışmaları, yaratıcı yazma çalışmaları,  bilgi yarışmaları, yazar söyleşileri ile 21.yy etkinlikleri kapsamında öğrencilerin çeşitli becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli proje çalışmaları düzenlenmektedir.

Web Tasarım : Web Ajans Net