Sosyal Dersler Zümresi

Sosyal Dersler Zümresi tarih, inkılap tarihi, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsamaktadır. Bölümümüzde:

  • Okuyan, araştıran, analitik düşünen, doğaya ve çevresine duyarlı, sanatsal etkinlikleri takip eden, yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı hedefleyen laik, demokratik ve Atatürkçü gençler yetiştirilir.
  • Ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri birbirini tamamlayacak ve bütünleyecek biçimde planlanır ve dersler  “Öğrenci Merkezli Eğitim” modeline göre yürütülür.
  • YGS ve LYS’de başarılı olmak adına bilgi depolayan değil, öğrendiğini kullanabilen, analiz edebilen öğrenciler yetiştirilir. Metin çözümlemeleri; şema ve grafik çizimleri, bilgisayar teknolojileriyle konular görsel hale getirilir. Konuların sınıf dışında da  (coğrafi alanlar, müzeler, tarihi mekânlar ve kültür merkezlerine düzenlenen geziler ile) pekiştirilir ve araştırma- inceleme gezileri düzenlenir.

 

TARİH

Tarih derslerinde amacımız; Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, demokratik, çağdaş, sorgulayan,  güncel ve topluma ait sorunlara duyarlı, sebep sonuç ilişkisi kurarak günümüz olaylarına geniş çerçevede bakabilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizde:

  • Yalnızca günümüzü değil, geleceği biçimlendirmede de rolü olduğunu kavrayan, günümüz insanlarının yanında geçmişte yaşamış toplumlara ve ayrıca gelecek kuşaklara karşı da toplumsal sorumluluklarının olduğunun bilincinde olan ulusal ve evrensel değerlere saygılı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirilir.
  • İl içi ve il dışı gezileriyle öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerinin farkına varmaları, doğal güzelliklerimizi ve tarihi özelliklerimizi tanımaları, sahip çıkmaları ve koruma bilinci geliştirilir.
  • Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırılır.
  • Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı bireyler yetiştirilir.
  • Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırılır.

COĞRAFYA

Coğrafya dersinin amacı; öğrencilerin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemizle ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları ve gelecekteki yaşantılarında etkili bir şekilde kullanabilecekleri bir donanıma sahip olmalarıdır.

Derslerimizde:

  • Konular; yapılandırmacı yaklaşım temelinde öğrenci merkezli bir yapı içerisinde işlenir.
  • Haritalar, filmler, fotoğraflar ve animasyonlarla destekli power-point sunumlarla kalıcı öğrenme sağlanır.

 

FELSEFE GRUBU

Felsefe grubu; psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık derslerini kapsar.

Felsefe dersinin amacı; öğrencilerin yaşadığı topluma, dünyaya ve kendine ilişkin eleştirel sorgulayıcı tutumun geliştirmesidir. Bu nedenle öğrencilerin derste aktif olması kişisel fikirlerini konulara paralel olarak koruyabilmesi önemlidir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Okulumuzda Türk Milli Eğitim politikasının genel amaçlarına ve laiklik ilkesine uygun, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi eğitimi verilmektedir. Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin, insan sevgisinin dini ve ahlâkî yönden pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Müslümanlık, Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinler hakkında bilgilere yer vermek suretiyle öğrencilerimizin inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırarak başka dinden olanlara karşı daha toleranslı ve anlayışlı davranmalarını sağlamayı, iyi ahlâklı ve faziletli insanlar yetiştirmeyi temel ilke olarak kabul ediyoruz.

Web Tasarım : Web Ajans Net