Sayısal Dersler Zümresi

‘’Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki; ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın’’  LOBACHEVSKY

Sayısal Dersler Zümresi; Matematik, Geometri derslerini kapsamaktadır. Yenilikçi, gelişmeleri yakından izleyen deneyimli ve uzman öğretmen kadromuzla; derslerimizde ezberden uzak, problem çözmede öğrencinin akıl yürüterek yaratıcı çözümler bulmasını sağlamaya yönelten yöntemler izleriz. Amacımız öğrencilerimizin özgüveni ve farkındalığı yüksek, sorunlar karşısında analiz yaparak çözüm üreten, kazandığı bilgi ve becerilerini yeni durumlara transfer edebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, insanlığın ve ülkesinin gelişimini öncelikleri arasında bulunduran, laik, demokrasinin ve cumhuriyetin değerlerini benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.

Matematik öğretiminde temel ilke;  matematiksel düşünme sistemini kazandırmak, matematiğin sistematik bir bilgi ağı olduğunu kavratmak ve evrensel bir dil olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz  temel matematiksel beceriler olan problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme,  iletişim kurma, duygusal ve psikomotor gelişim gibi becerilere dayalı yeteneklerini geliştirerek gerçek hayattaki problemlere uygularlar.  Geometri dersi ise  doğayı nasıl algıladığımızla yakından ilişkilidir.  Amacımız öğrencinin gözlem ve incelemelerinin sonucunda genellemeler yapabilmesidir.  Böylece kavramları ezberlemek yerine çok daha üstün ve kalıcı bilgiler edinir.

Derslerimizde genel olarak;

 • M.E.B. tarafından belirlenen matematik programı uygulanır.
  • Öğrencilerin matematik dilini anlaması ve kullanması sağlanır.
  • Matematiğin diğer bilimlerle ilişkileri kavratılır.
  • Günlük hayatta karşılaştıkları problemleri matematiksel bilgi ve becerilerini kullanarak çözebilmeleri sağlanır. Bunun için ayrıca geziler ve yarışmalar düzenlenir, okulumuzun dışındaki kurumların düzenlediği yarışmalara öğrencilerimiz katılır.
  • Güncel teknolojik araç-gereç ve yazılımları (Akıllı tahta-Projeksiyon-Bilgisayar-Scientific Work  Place…) kullanılır.
 • Matematik ve düşünce gücünü geliştirici oyunlar oynanır.
  • Günlük  ve hafta sonu verilen ödevlerle konular pekiştirilir.
  • Alınan geri dönütlerle ( Yazılı sınav, Ünite değerlendirme sınavları, Üniversiteye Giriş Sınavı denemeleri…) eksikler tespit edilerek  gerek ders içinde gerekse etütlerle tamamlama çalışmaları yapılır.

Hazırlık Sınıflarımızda;  haftada 4 ders Matematik yapılmaktadır. 1 ders saatinde İngilizce Matematik terminolojisi öğretilmektedir.  Diğer 3 ders süresince öğrencinin Matematik altyapısındaki eksikler tamamlanır ardından lise Matematik eğitimine hazırlanması sağlanır.  Ayrıca Matematik oyunları ve bulmacalarla eğlenerek öğrenmesi amaçlanır.

9.ve 10.sınıflarımızda haftada 7 ders Matematik yapılarak M.E.B. tarafından belirlenen ders programı uygulanır. Ayrıca küçük sınav ve oyunlarla öğrencinin ilgisinde süreklilik sağlanır.  Üniversite giriş sistemine farkındalığı sağlamak amacıyla düzeye uygun denemeler yapılır.  10.sınıflarımızda ayrıca bir ders saatinde üniversite giriş sınavına hazırlık çalışması yapılır.

11.sınıflarımızda haftada 7 ders  M.E.B tarafından belirlenen ders programı, 3 ders ise üniversite giriş sınavına hazırlık çalışması uygulanır. Deneme sınavlarının sayısı önceki sınıflara göre daha fazladır. Sonuçları analiz edilerek  bireysel ve genel tamamlama çalışmaları yapılır.

12.sınıflarımızda  M.E.B. tarafından belirlenen  ders programının yanı sıra yoğun Üniversite giriş sınavına hazırlık programı uygulanır.  Haziran ve Ağustos ayında başlayan bu program boyunca çok sayıda yapılan deneme sınavlarının sonuçları da analiz edilerek öğrencilerin konu pekiştirilmesi sağlanır. Rehberlik Birimi ve diğer zümrelerle işbirliği kurularak öğrencinin bu aşamayı en uygun koşullarda atlatması sağlanmaya çalışılır.

Web Tasarım : Web Ajans Net