İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Akademik Birimler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ:

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü Türk ve Dünya Edebiyatı, Türk Dili, kompozisyon derslerinin verilmesi, dil ve anlatım yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması; ayrıca üniversite giriş sınavlarında çıkabilecek Türkçeyi anlama ve uygulama gücüne ilişkin soruları cevaplandırmaya yönelik gerekli bilgiler ‘Öğrenci Merkezli Eğitim’ modeline göre aktarılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin günlük hayatta karşılaşabilecekleri Türkçeyi, rahat, etkili ve güzel bir şekilde kullanabilmeleri; kendilerini tanıtabilmeleri duygu ve düşüncelerini en uygun tarz ve yöntemle anlatabilmeleri için çaba sarf edilmektedir.

İşlenen konularla ilgili aylık tarama testi yapılarak her soru tek tek incelenip cevaplandırılır; eksikler tespit edilip etütlerde bu eksikler üzerinde durulur.

Kültür ve edebiyat kolu etkinlikleriyle de Çağdaş Türk ve dünya edebiyatının tanınmış isimlerinin eserlerini daha yakından tanımaları düzeyli yazı yazma, söz söyleme, şiir yazma yeteneklerinin arttırılması için çaba gösterilmektedir. Şiir dinletileri ve okulumuza gelen değerli yazarlarla sohbetler; edebiyatımıza öğrencileri bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Öğrencilerin, sanatsal değerlere olan ilgilerini arttırmak amacıyla tiyatro, sinema, müze ve kütüphanelere çeşitli geziler düzenlenmesi planlanmıştır.

Öğrencilerimizin günde bir gazete, haftada bir dergi, ayda bir kitap okuyabilmeleri için tavsiyelerde bulunularak öğrenciler özendirilmekte, kişisel veya gruplar halinde okudukları kitabı tanıtma, anlatma, konuya ilişkin yazı yazmaları için etkinlikler yapılmaktadır.

İlçemizde yapılan tüm yarışma ve etkinliklere (öykü yazma , okuma , münazara, şiir yazma ve okuma, bilgi yarışması , tiyatro yarışması)katılmak.

TÜRK EDEBİYATI  –  DİL ANLATIM


Edebiyat ve Dil Anlatım derslerinin amacı; dilimizi doğru ve güzel kullanabilen, okuyan, okuduğunu anlayan, anladıklarını ifade edebilen, kendi kültürünü ve dünya kültürlerini tanıyan ve yorumlayabilen, düşünce yeteneği gelişmiş, kendine güvenen, sosyal etkinliklerde aktif rol alabilen bireyler yetiştirmektir.

Derslerde:

  •  Öğrenciye; okuduğunu, dinlediğini, hayal ettiğini, gördüğünü, izlediğini düzgün bir Türkçe ile yazılı ya da sözlü ifade etme gücü kazandırılır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği “100 Temel Eser” arasından her sınıf düzeyine uygun okuma listesi oluşturularak öğrencilere Türk ve Dünya edebiyatının seçkin eserleri okutulur. Amacımız, edebiyatın kültürel yönünü tanıtmak, bu kültürden yararlanan öğrencilerimizin kişiliklerinin gelişmesini hedeflemek, onların bu eserleri okumaya istek duymalarını ve bu eserlere yönelmelerini, okuma alışkanlıklarını seviyelerine uygun kitapları okuyarak sürdürmelerini sağlamak.
  • Şiir dinletileri, münazara gibi aktivitelerle kendilerini ifade etme gücü kazandırılır.
  • Değerli şair ve yazar sohbetleriyle öğrenciler edebiyatımıza bir adım daha yaklaştırılır.
  • Günlük yaşamda Türkçeyi doğru kullanmaya özen gösteren ve diline saygılı öğrenciler yetiştirilir.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net