İnsan Kaynakları ve Kalite

Türkiye’de eğitimde ortak değerler yaratacak, kalıcılığı sağlayacak, güven ve bilgi esasına dayanan katılımlı insan kaynakları sistemini kurmak, öğrenen bir organizasyon olmak ve bu kuramları sürekli geliştirerek yaşatmaktır.

Özel Anakent Okulları’nın İşe Alım Stratejisi ;

Temel yetkinliklerimiz olan:

Takım Çalışması
Öğrenmeye Açıklık
Etkili İletişim
Sonuç Odaklılık
Öğrenci Odaklılık

ışığında okulumuzu geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişilere ulaşmak, objektif ve hedefe dönük ölçümleme ile adaylara eşit fırsat tanıyarak yerleştirmektir.
Bu mantıktan hareketle tüm paydaşlar açısından karşılıklı olarak en yüksek verimi sağlamak esastır.

KALİTE

Özel Anakent Okulları, kaliteyi öğrenci odaklı bir perspektif ile Okul kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefler. Bu doğrultuda tüm çalışanlar için “kalite” bir yaşam biçimidir.

Amacımız, kaliteyi standart yaklaşımın dar kalıplarından kurtarıp, Okul kültürümüzde ve tüm süreçlerimizde temel çıkış noktası alarak, başta yönetim olarak tüm
çalışanlarda kalite bilincini oluşturmaktır.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi, uluslararası bir kalite standardı olup, Okulumuzun bu standardın şartlarına uygunluğunu gösteren yönetim sistemi sertifikalandırma belgesi, merkezi İngiltere’de olan dünyaca tanınmış ve UKAS akreditasyonuna sahip Certification International’ın Türkiye temsiliği tarafından yapılan denetimler sonucu verilmiştir.

Bir ISO 9001 sertifikası yasal şartların ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan tüm kuralların yazılı olarak elimizde olduğunu gösterir. Ve ayrıca tüm süreçlerimizi bu kurallar doğrultusunda en iyi şekilde yaptığımızı kanıtlar.

Öğrenci/veli odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, öğrenci ve veli memnuniyetinin, beklentilerinin ve geçerli yasal şartların karşılanarak sağlanması için gerekli şartları tanımlamaktadır.


İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Web Tasarım : Web Ajans Net