İlkeler ve Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ
Bilimsellik ,Girişimcilik, Sorumluluk ,Güvenilirlik, Disiplin, Paylaşımcılık, Duyarlılık, Sevgi ve saygı …

EĞİTİM POLİTİKAMIZ
Atatürkçü düşünceyi benimseyen ve bu konuda sorumluluk üstlenen,
Bilimsel düşünce becerisi ile donanmış,
Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilincine sahip,
Kültür ve sanata değer veren,
Çevresi ve kendisi ile barışık, mutlu bireyler yetiştiren,
Etkin iletişim kurabilen,
Bireysel farklılıklarının farkında olan ve kendini bu yönde geliştiren,
Girişimci, yapıcı ve yaratıcı,
Kendine güvenen,
Teknolojiyi öğrenen ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

Web Tasarım : Web Ajans Net