Etüt Çalışmaları

Özel Anakent İlkokulunda  “Birebir Etüt Uygulaması” sınıf öğretmenlerinin temel dersleri  ve branş dersleri ile ilgili olarak, okul haftalık ders programında öğrenci için belirlenmiş ders saati esnasında, bu derse öğrencinin katılmayarak ve/veya ders dışı teneffüs sürelerinde etüt çalışmasını yapacağı öğretmenle birlikte gerçekleştireceği birebir ya da küçük grup çalışmalarını kapsar.

Birebir Etüt Çalışması ihtiyacı ilgili ders öğretmeni tarafından belirlenir. Birebir etüt çalışmasının içeriği de, öğrencinin akademik durumuna, öğrencinin ihtiyaç duyduğu derse göre etüdü verecek öğretmen tarafından belirlenir.

Birebir etütlerin hangi durumlarda yapılamayacağı aşağıda sıralanmıştır.

  • 17.00’ dan sonra yapılamaz.
  • Periyodik olarak belirli bir gün ve saat, bir öğrenciye ya da bir öğrenci grubuna tahsis edilemez.

Web Tasarım : Web Ajans Net