Müdürümüzden Mesaj

Sayın Velimiz,

Özel Anakent Okulları, Türk Milli Eğitim sistemi baz alınarak; bilimselliğin ve evrenselliğin ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerinin özümsenerek yaşatıldığı, en üst seviyede eğitim ve öğretimin benimsendiği, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, etkinliğinin sürekli iyileştirildiği bir ortamda, ülkemizin geleceğinde etkin ve söz sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bütün öğrencilerin akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hayata ve bir üst öğrenime hazırlandığı okulumuzda, bizler her eğitim-öğretim döneminde yenilenen heyecanımızla, ilkokulun öğrencinin eğitim ve öğretim yaşamında en önemli basamaklardan biri olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, öğrencilerimizin öncelikle okulu, okumayı, eğitimi sevmelerini ve okulda mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Bu hedefe doğru yürürken Anakent İlkokulu’nda öğrencilerimiz; soran, sorgulayan, uygulayan, yaratan ve bilgiye ulaşan, kendilerini ifade edebilmenin yollarını öğrenirken herhangi bir sorunla karşılaştığında çözüm üreten ve sorumluluklarını alabilen bireyler olarak yetiştirilir.

Geleceğin güvencesi olarak, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı; takım ruhuna sahip; insani değerlere, bireysel farklılıklara, hak ve özgürlüklere saygılı değerlerle yetişen öğrencilerimiz; bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunacaklardır.

Öğrencilerimizle yürüdüğümüz bu yolda, öğretmen-öğrenci-veli birlikteliği ile daha güçlü olacağımıza olan inancımızla nice gurur dolu günlere diyorum.

Saygılarımla.

 

Naciye ÜNAL

Özel Anakent İlkokul Müdürü

 

Web Tasarım : Web Ajans Net