Etüt Çalışmaları

Özel Anakent Okullarında  “Birebir Etüt Uygulaması” öğrencinin etüt çalışmasını yapacağı öğretmenle birlikte gerçekleştireceği birebir ya da küçük grup çalışmalarını kapsar.

Birebir Etüt Çalışması ihtiyacı ilgili zümre tarafından belirlenir. Birebir etüt çalışmasının içeriği de, öğrencinin akademik durumuna, öğrencinin ihtiyaç duyduğu derse göre ilgili öğretmenleri tarafından belirlenir.

İLKOKUL

Web Tasarım : Web Ajans Net