Kulüp Etkinlikleri

SERBEST ETKİNLİK SAATLERİ OLARAK KAZANIMLARIYLA, ÖĞRENCİLERİMİZİN KALİTELİ ZAMAN GEÇİRECEKLERİ AMAÇLANAN  KULÜPLERİMİZ:

*Voleybol Kulübü

*Basketbol Kulübü

*Cimnastik Kulübü

*Tenis Kulübü

*Drama Kulübü

*Satranç Kulübü

*Halk Oyunları Kulübü

*Ritim ve Orff Kulübü

*Animation Club

*Mad Science Kulübü

*Düşler Atölyesi

*Story Telling

*Genç Bilişimciler Kulübü

VOLEYBOL

Voleybol Kulübün amacı; öncelikle voleybol sporunu tanıtmak ve öğrencilere sevdirmektir. İlköğretim 4. sınıftan itibaren öğrencilere benimsetilerek voleybol alt yapı takımının kurulmasına katkıda bulunmak, yetenekli öğrencilerin tespit edilip hem öğrencilerimize hem de voleybol sporuna faydalı olmak ve voleybol sporunu tüm okula sevdirmektir.

BASKETBOL

Basketbol Kulübünün amacı, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak , hayata hazırlamak , özgüvenlerinin geliştirilmesi , spor disiplini , takım ruhu , paylaşma , sosyal olabilme , yenme ve yenilme duygularına alışmalarını sağlamaktır

CİMNASTİK

Jimnastik Kulübünün amacı, bedensel faaliyetlerin katkısı ile çocuklarda fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişimler sağlamak, öğrencilerin arkadaşları ile işbirliği yaparak müzik eşliğinde jimnastik hareketleri yapabilmelerini ve böylece düzgün bir vücut duruşuna sahip olabilmelerini sağlamaktır.

TENİS KULÜBÜ

Amacı, tenis sporunun doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak, beraberlik ve kardeşliği yaratmak, düzenli tenis oynayan sporcu kitlesini yaratarak sporu sevdirmek, öğrencilere disiplin ve zaman planlaması kazandırmaktır.

DRAMA

Drama Kulübünün amacı,  çocukta  sevgi, mutluluk, paylaşma, esnek düşünme, toplumla barışık olma, eşitlik ve kendini tanıma gibi önemli değerler ve duyarlılıkların yanı sıra düşünme ve buluş gücünü de geliştirmektir. Kulüpte tanışma oyunları, duyuların çalıştırılması, uyum ve güven çalışmaları, öykü tamamlama, verilen diyalogla oyun kurma, masalları resimle anlatma gibi çalışmalarla hedefe ulaşılmaya çalışılır.

SATRANÇ

Satranç Kulübünün amacı, öğrencilerin farklı öğrenme yollarına ve ilgi alanlarına sahip oldukları varsayımına dayalı olarak bilgi edinme, bu bilgiyi problemlerin çözümünde kullanma, eleştirel–yaratıcı düşünmeyi öğretmektir. Ayrıca araştırma, karar verme, dikkat, yaratıcı problem çözme, risk alma, kendi kendini yönetme becerilerini de geliştirmektedir.

HALK OYUNLARI  KULÜBÜ

Kulübümüz; saygı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik temelleri üzerine kurulmuştur.

Halk Oyunları ve Dans kulübündeki amacımız;

  • Ekip olabilmeyi kavramak,
  • Paylaşmayı öğrenmek,
  • Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmek,
  • Müzik eşliğinde ritim duygusunu ve koordinasyonu geliştirmek,
  • Ülkemizin zengin kültürünü öğrencilerimize aktarmaktır.

RİTİM VE ORFF KULÜBÜ

Ritim-orff Kulübünün  amacı, öğrencilerimizin müzikal becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, onları sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek,  ritim duygusunu geliştirerek orff çalgıları yardımıyla müziksel yeteneklerini artırmak, belirli gün ve haftalarda bu çalışmaları sergilemektir. Ritim ve orff kulübü ile  öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını hedef alırız. Yıl içinde ve yıl sonunda, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenleriz ve bunları velilerimizin beğenisine sunarız.

ANIMATION CLUB

Animation Kulübü’nün amacı, öğrencilerimizin aktif şekilde İngilizce’yi kullanmalarını sağlamaktır. Kulübümüzde öğrencilerimiz yaratıcılığını kullanarak kendi animasyon filmlerini üç boyutlu sahneler hazırlayıp İngilizce diyaloglar ile seslendireceklerdir.

MAD SCIENCE

Mad Science Kulübünün  amacı, eğlenceli, enteraktif, uygulamalı ve eğitici programlarıyla öğrencilerin hayal gücünü ve meraklarını harekete geçirerek fen biliminin gerçekte ne olduğunu ve yaşadığımız dünyayı nasıl etkilediğinin öğretilmesidir.

DÜŞLER ATÖLYESİ

Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlar. Bu sebeple düşler Atölyesi olarak; akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Düşler Atölyesi eğitim programın amacı; sanatçı yetiştirmekten öte kişinin toplumda bir birey olabilmesi, sosyalleşmesi, özgür düşünme, kavrama, sorunların üstesinden gelme, üretme becerisi,  farkındalıkları yüksek ve yaratıcı bireyler olmalarını sağlamak gibi pek çok özellikleri kazandırmaktır. Sanat etkinlikleri arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma gibi birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler içerisinde çocuğun yaratıcılıklarına ortam sağlaması, üç boyut kavramının gelişmesi bakımından farklı türdeki yoğurma maddelerinin Düşler Atölyesinde belirli aralıklarla ve sürelerle kullanılması çocuğun gelişimi için çok önemlidir.

STORY TELLING

Story Telling Kulübü’nün amacı, öğrencilerimiz her ay seçilen bir hikâyeyi dinleyip okuduktan sonra hikâye hakkında farklı aktiviteler yapıyorlar. Böylece öğrencilerimiz yabancı dilde yaratıcılıklarını da kullanarak hikâyeleri farklı şekilde yorumluyorlar. Kulübümüzde yaparak yaşayarak yabancı dil öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz.

GENÇ BİLİŞİMCİLER KULÜBÜ

Genç Bilişimciler Kulübü’nün amacı, öğrencilerimize kodlama ve programlama mantığını öğretmek ve buna bağlı olarak problem çözme becerilerini geliştirmektir. Kodlamanın pratiklik, yaratıcılık, hayal gücü, zeka gelişimi ve sayısal beceriler açısından büyük bir önemi bulunmaktadır. Eğlenceli örneklerle problemleri en kısa şekilde nasıl çözebileceğimizi uygulayarak öğreniyoruz.

 

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net