İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Kulüp Etkinlikleri

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE, SERBEST ETKİNLİK SAATLERİ OLARAK KAZANIMLARIYLA, ÖĞRENCİLERİMİZİN KALİTELİ ZAMAN GEÇİRECEKLERİ AMAÇLANAN  KULÜPLERİMİZ:

*Voleybol Kulübü

*Basketbol Kulübü

*Jimnastik Kulübü

*Seramik Kulübü

*Drama Kulübü

*Satranç Kulübü

*Modern  Dans Kulübü

*Junior Teacher kulübü

*Mad Science Kulübü

*Ritim-Orff Kulübü

*Keman Kulübü

*Story Telling Klübü

VOLEYBOL

Voleybol Kulübün amacı; öncelikle voleybol sporunu tanıtmak ve öğrencilere sevdirmektir. İlköğretim 4. sınıftan itibaren öğrencilere benimsetilerek voleybol alt yapı takımının kurulmasına katkıda bulunmak, yetenekli öğrencilerin tespit edilip hem öğrencilerimize hem de voleybol sporuna faydalı olmak ve voleybol sporunu tüm okula sevdirmektir.

BASKETBOL

Basketbol Kulübünün amacı, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak , hayata hazırlamak , özgüvenlerinin geliştirilmesi , spor disiplini , takım ruhu , paylaşma , sosyal olabilme , yenme ve yenilme duygularına alışmalarını sağlamaktır

JİMNASTİK

Jimnastik Kulübünün amacı, bedensel faaliyetlerin katkısı ile çocuklarda fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişimler sağlamak, öğrencilerin arkadaşları ile işbirliği yaparak müzik eşliğinde jimnastik hareketleri yapabilmelerini ve böylece düzgün bir vücut duruşuna sahip olabilmelerini sağlamaktır.

 

SERAMİK

Seramik Kulübünün amacı, öğrencilerin 3. boyutu kavramaları, el kaslarını geliştirmeleri, hayal güçlerini kullanarak yaptıkları tasarımları hayata geçirmeleridir. Çalışmaların teknikleri, malzemenin tanınması ve uygulama ile öğrenciler üretme sürecinin her aşamasına aktif katılırlar.

DRAMA

Drama Kulübünün amacı,  çocukta  sevgi, mutluluk, paylaşma, esnek düşünme, toplumla barışık olma, eşitlik ve kendini tanıma gibi önemli değerler ve duyarlılıkların yanı sıra düşünme ve buluş gücünü de geliştirmektir. Kulüpte tanışma oyunları, duyuların çalıştırılması, uyum ve güven çalışmaları, öykü tamamlama, verilen diyalogla oyun kurma, masalları resimle anlatma gibi çalışmalarla hedefe ulaşılmaya çalışılır.

SATRANÇ

Satranç Kulübünün amacı, öğrencilerin farklı öğrenme yollarına ve ilgi alanlarına sahip oldukları varsayımına dayalı olarak bilgi edinme, bu bilgiyi problemlerin çözümünde kullanma, eleştirel–yaratıcı düşünmeyi öğretmektir. Ayrıca araştırma, karar verme, dikkat, yaratıcı problem çözme, risk alma, kendi kendini yönetme becerilerini de geliştirmektedir.

MODERN DANS

Modern Dans Kulübünün amacı, öğrencilerimizemüzik ve ritmin bir arada kullanıldığı, kendi yaratıcılıklarını ve figürlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Ayrıca modern dans kulübü öğrencilerin yıl sonu gösterilerinde kendi oluşturdukları danslarla aktif rol almalarını da amaçlamıştır.

JUNIOR TEACHER

Junior Teacher Kulübünün amacı, çeşitli İngilizce etkinlikleri ile öğrencilerimizin öğreterek öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz yakın bir devlet okulunda arkadaşlarına müzik, oyun ve el sanatlarını kullanarak İngilizce öğretmekte ve “akran öğrenmesi” ile kendileri de öğrenmektedir.

RİTİM VE ORFF KULUBÜ

Ritim-orff Kulübünün  amacı, öğrencilerimizin müzikal becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, onları sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek,  ritim duygusunu geliştirerek orff çalgıları yardımıyla müziksel yeteneklerini artırmak, belirli gün ve haftalarda bu çalışmaları sergilemektir. Ritim ve orff kulübü ile  öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını hedef alırız. Yıl içinde ve yıl sonunda, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenleriz ve bunları velilerimizin beğenisine sunarız.

KEMAN

Keman Kulübünün amacı, öğrencilerimizin sanata ve müziğe ilgilerini geliştirmek, var olan yeteneklerini ortaya çıkarıp bir müzik aleti çalmaya heveslendirmektir.

MAD SCIENCE

Mad Science Kulübünün  amacı, eğlenceli, enteraktif, uygulamalı ve eğitici programlarıyla öğrencilerin hayal gücünü ve meraklarını harekete geçirerek fen biliminin gerçekte ne olduğunu ve yaşadığımız dünyayı nasıl etkilediğinin öğretilmesidir.

STORY TELLING

Story Telling Kulübü’nün amacı, öğrencilerimiz her ay seçilen bir hikâyeyi dinleyip okuduktan sonra hikâye hakkında farklı aktiviteler yapıyorlar. Böylece öğrencilerimiz yabancı dilde yaratıcılıklarını da kullanarak hikâyeleri farklı şekilde yorumluyorlar. Kulübümüzde yaparak yaşayarak yabancı dil öğrenmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz.

 

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net