Eğitim Sistemimiz

EĞİTİM AMACIMIZ:

Özel Anakent İlkokulunda, eğitim ve öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ana hedefimizdir.

Derslerimizin işlenişinde temel amaç, “TAM ÖĞRENME” nin sağlanmasıdır.

Özel Anakent İlkokulu, öğrencilerinin bilgiye ulaşma, ondan yararlanma, onu geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir.Bu anlamda Özel Anakent İlkokulunda “Yaşayarak Öğrenme” (Total Physical Response) sistemi uygulanmaktadır.

Çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğimizin şekillendiricisi olacaklar, onların eğitimi ve öğretimi ne kadar sağlam olursa geleceğimiz de o kadar güvenli olacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri en doğru şekilde yetiştirmek, birinci hedefimizdir.

Bu öğrenme sürecinde öğrencilerimize, öğrendiklerini pekiştirmek amaçlı ev çalışmaları verilir. Bu çalışma sayfaları anlatılan konuların tekrarının yapılarak pekiştirilmesini sağlar. Bu çalışmanın materyalleri çalışma kitaplarından, sene başı alınan kaynak kitaplardan, ya da öğretmenin hazırladığı çalışma kâğıtlarından olabilir. Verilen materyaller bir sonraki gün, ilgili öğretmen tarafından kontrol edilir. Öğretmenin kontrol ettiğini gösteren ve kendisinin belirlediği bir simge konulur. Yanlış yapılan ya da yapılamayan sorular üzerinde durulur.

*Anakent ilkokulunda pazartesi günleri çalışma sayfaları verilmez.

* Çarşamba günleri: İngilizce dersinin,

*Salı ve Perşembe günleri: Sınıf öğretmenlerinin,

*Hafta sonu için Cuma günleri, hem sınıf öğretmenlerinin, hem de İngilizce öğretmenlerin pekiştirme amaçlı çalışma sayfaları verilerek öğrenme süreçleri takip edilir.

Bu hedef doğrultusunda bir ÖZEL ANAKENT İLKOKUL ÖĞRENCİSİ;

Atatürkçü düşüncenin ışığında, demokratik,
Okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçe’yi doğru kullanabilen
Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğretim kurumlarına hazırlanabilen,
İki yabancı dili konuşabilen,
Sanatsal beğenisi ve estetik anlayışı gelişmiş,
Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,
Barıştan yana, ulusal ve evrensel değerlere sahip
Öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen,
Kendi hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olan,
Kültür ve sanata değer veren,
Özgür, özgün ve bilimsel düşünce yeteneği ile donanmış,
Toplumsal değerlere saygı duyan, kendi değerlerini de yaşayabilen,
Girişimci, araştıran, sorgulaya, kendine güvenen,
İnsiyatif kullanabilen,
Topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşıyan,
Emeğe değer veren,
Etkin iletişim kurabilen,
Sosyal dayanışmaya inanan,
En az bir spor branşı ile yakından ilgilenen
Teknolojiyi öğrenen ve kullanan
Bireysel farklılıkların farkında olup kendini bu yönde geliştirebilen mutlu bireyler olarak mezun olur.

Web Tasarım : Web Ajans Net