Yabancı Dil 1- 4.Sınıflar

“Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.”

Johann Wolfgang Von Goethe

“Yabancı diller hakkında bir şey bilmeyenler kendi dilleri hakkında da bir şey bilmiyorlardır.”

 İngilizce dil becerilerini bireysel farklılıkların dikkate alındığı, eğlenceli bir sınıf ortamında edinen bu becerilerini uluslararası projelere katılarak pekiştiren farklı kültürleri tanıyan çevresine duyarlı, hoşgörülü ve paylaşımcı birer dünya vatandaşı olarak yetişen İngilizce yeterliliklerini Uluslararası dil sınavlarında aldıkları sertifikalar ile belgeleyen, kendine güvenen, girişimci bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Günümüzde İngilizce her alanda en yaygın ve etkili şekilde kullanılan diller arasında önemini korumaktadır. Bu bilinçle yola çıkan Anakent Okulları, öğrencilerini okuma, yazma,  konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmaya yönelik bir programla yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini amaçlar.

Anakent İlkokulu’nda öğrencilerimiz İngilizce derslerini, sınıf içi oyun, şarkı gibi çeşitli aktivitelerle eğlenerek öğrenir. Tüm seviyelerde sınıf içi proje sunumlarıyla yaratıcılıklarını ortaya çıkarır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek için öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek işitsel, görsel ve kinestetik yöntem ve teknikleri kullanarak derse aktif katılırlar. İngilizce dil becerilerini aktif olarak kullanmak ve geliştirmek amacıyla farklı ülkelerde ortak projeler yürüterek sorumluluk alır, böylece yapıcı ve paylaşımcı birer dünya vatandaşı olarak yetişirler.

İlkokul 1 ,2, 3 ve 4. sınıflarda İngilizce dersleri haftada 11 saattir. Tüm sınıflarımızda İngilizce derslerimiz “Main Course” ve “Skills” olmak üzere bazı bölümlere ayrılmıştır.”Main Course” dersleri ağırlıklı olarak öğrencilerimizin yeni yapılar öğrendikleri, “Skills” ise öğrenilen bilgilerin kitaplar okuyarak, projelerle ve sunumlarla pekişmesidir.

Öğrencilerimiz sürekli takip edilerek, mevcut durumlarını geliştirmek amacıyla kişiye özel  ek çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca 4. sınıftan itibaren hafta sonu uygulanan kurs sistemi ile öğrencilerimizin eksiklikleri giderilmektedir.

Cambridge ve Trinity  College London Sınavları
Anakent İlkokulunda University of Cambridge Local Examination Syndicate ve Trinity College London uygulamaları yapılmaktadır. Bu sınavlara katılmaktaki amacımız öğrencilerimizin eğitim düzeyini Uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavları ile test etmektedir. İlköğretim okulu 2. sınıflardan itibaren  “Starters”,  4. sınıflarda ise  “Movers” düzeyi ile tamamlanmaktadır. Trinity College London sınavı ile öğrencilerimizin İngilizceyi dinleme ve konuşma becelerini ölçmek, dil öğrenmede en önemli basamak olan iletişim becerilerini  etkin bir şekilde ortaya koyarak bunun belgelendirilmesi hedeflenmektedir.

İkinci Yabancı Dil Programı

Amacımız:

• Öğrencilerimizde yeni bir dil öğrenme, yeni dilleri ve kültürleri tanıma heyecanı ve arzusu uyandırmaktır.
• İkinci Yabancı Dili günlük konuşma dili olarak kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla:

Derslerimiz görsel, işitsel materyallerle zenginleştirilerek işlenmektedir.
Kendilerini hedef dildeki benzer bir ortamda hissetmeleri, yaşayarak öğrenmelerini ve daha özgüvenli olmalarını sağlamak amacıyla role-play ve drama tekniklerine yer verilmektedir.

Seviyelerine uygun çeşitli VCD ve DVD’ler izlettirilerek dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir.
Yaratıcı güçlerini geliştirici proje çalışmalarına yer verilmekte ve hazırladıkları sunumları arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanarak İkinci Yabancı Dilde de özgüvenli olmaları sağlanmaktadır.

3-4. Sınıflar İkinci Yabancı Dil Programı

İlkokul 3. sınıftan itibaren başlayan Almanca eğitiminde amacımız, öğrencilerin bu dillerde temel kavramları öğrenmeleri, farklı kültürleri tanımaları, dil çeşitliliği ve zenginliğinin sosyal gelişimlerine katkısını anlamalarını sağlamaktır.

Yine bu doğrultuda sınıf içi performans ve proje görevleri, drama, sunumlar ve öğretici oyunlar ile eğitimi desteklenmektedir.

Web Tasarım : Web Ajans Net