Türkçe

Türkçe derslerinde çalışmalarımızın amacı; çocuklarımızın kendilerini ve dünyayı doğru anlamlandırmalarına olanak sağlamak,  dilimizin güzelliklerini, özelliklerini ve olanaklarını keşfetmelerine yardımcı olmak ve gelecekte kendilerini doğru ve eksiksiz ifade etmelerine olanak sunmaktır.

Okumanın önemini kavratmak ve öğrencilerimizde okuma alışkanlığı geliştirmek adına öğrencilerimize her ay bir kitap seçiyor ve okudukları kitapları sunum, ödev ya da küçük sınavlarla değerlendiriyoruz. Ayrıca bu konuda çeşitli yarışma ve ödüller ile kitap okuma bilincini kazandırmayı hedefliyoruz.

Türk ve dünya eserlerinden örnek eserleri incelemek yoluyla ulusal, evrensel, ahlaki ve estetik değerleri öğrencilerimize kazandırıyoruz. Okunan eserler üzerinde kişisel yorum yapabilme, analiz ve sentez basamaklarını uygulayabilme yetilerini kavratıyoruz. Bu çalışmalarla hedefimiz öğrencilerimizin kişisel zevklerini geliştirirken iyiyi, doğruyu, güzeli seçebilmelerini sağlamaktır.

Ders işlenişleri sırasında aktif ve katılımcı bir ortam oluşturuyor, öğrenmeyi öğretmeyi kavratıyoruz. Sınıf içi ve sınıf dışı pek çok etkinlik yoluyla öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sunuyoruz. Yazılı ve sözlü anlatım güçlerini destekleyerek topluluk karşısında kendilerini ifade edebilecekleri etkinlikler düzenliyoruz.

Derslerimizde öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendiriyor, bireysel farklılıkları göz önüne alarak her çocuğa hitap ediyoruz. Teknoloji destekli proje ve performans tabanlı bireysel gelişim sürecinin dikkate alındığı bir öğretim modeli uyguluyoruz.

Türkçe dersinde öğrencilerimizin her açıdan tam donanımlı, kendini doğru ifade edebilen, özgüveni yüksek ve katılımcı bireyler olmalarını hedefliyor; dinamik, çağdaş ve katılımcı bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net