Sosyal Bilgiler (4.Sınıflar)

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler dersinde temel amacımız kendini, ailesini, ülkesini ve içinde yaşadığı dünyayı anlayan, önemseyen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, laik ve demokratik bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizin başarısını artırmak ve her öğrencimizin konu hâkimiyetini sağlamak adına, sınıf ortamında tüm yöntem ve tekniklerden yararlanıyoruz. Geçmişini tanıyan, geleceği için çözümler üretebilen, günceli yakalayan, çevresinde olup bitenlere karşı hassasiyet gösteren bireyler yetiştiriyoruz. Güncel dergi ve gazetelerden faydalanıyor, gezi ve gözlemler ile olayları somutlaştırarak öğrencilerimizin başarısını artırıyoruz. Öğrenme ortamımızı aktif ve katılımcı bir hale getiriyor, öğrencilerimizin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlıyoruz. Bilgilerimizi yazılı ve sözlü sınavlar, deneme sınavları, testler,  proje ve performans ödevleri ile değerlendiriyoruz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde amacımız, öğrencilerin çevrelerine duyarlı, etik değer ve ilkelere sahip bireyler olarak yetişmesinde rehberlik etmektir.

Derslerimizde tüm dinler, öğretiler ve farklı inançlar da tanıtılıyor; öğrencilerimize genel kültür, inançlara saygı, anlayış, hoşgörü kavramlarını aşılıyor, dürüst olmalarını amaçlıyoruz.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik güvenliği ve ilk yardım dersinde amacımız, toplumsal yaşama uyum sağlayan, kendi güvenliğine ve başkalarının yaşama hakkına saygılı olan bireyler yetiştirmektir. Kendini koruyabilen, problem çözebilen, çevresine karşı sorumluluklarını bilen bir toplum oluşturmanın en önemli noktalarından biri de trafik ve ilk yardım konusudur. Bu konuda öğrencilerimize aktif katılımlı, uygulama alanlı, CD, video ve posterler ile görselleştirilmiş bir öğretim ortamı sunuyoruz.

Web Tasarım : Web Ajans Net