Müzik / Yaratıcı Drama / Satranç

MÜZİK

Okulumuzda müzik eğitiminin amaçları; müziği oluşturan temel öğeleri kavrayıp, müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini  anlayabilmek ,  sosyal ve milli duyguları kuvvetlendirebilmek, öğrencinin sesini, kulağını ve zevkini eğitmek suretiyle belirli bir müzik kültürü kazandırabilmek ,insan sesleri ve çalgı topluluklarıyla yapılan müziklerden hoşlanabilmeleri ve birlikte müzik yapmaya istekli olmalarını sağlamaktır. Çocuklarımızın içlerindeki ritmi; müzik, dans ve dil yoluyla ortaya çıkarıp , pek çok sosyal davranış becerisini müzik yoluyla kazandırmaktır..

Öğrencilerimize kaliteli ve düzeyli müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini sağlamak, onları, düzeylerine uygun müzik türleriyle tanıştırmak, müzik yapma ve dinleme araçlarını tanıtarak doğru kullanmalarını sağlamak, kazandıkları müzik dağarcıklarını çeşitli etkinliklerde sergilemelerini sağlamak, müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavratmak , ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaparak, kendine güven duygusunu aşılamak, bu çalışmaları sunarken, medeni cesaretlerini geliştirmek, grup bilinci ve toplu müzik yapma alışkanlığı kazandırmak en önemli hedeflerimizdir.

Okulumuzda anaokulundan başlayarak, ilkokulda Orff yöntemi ile müzik eğitimi dersleri yapılmaktadır. Çocuklar yaşamı oyun içgüdüsüyle algılarlar. Orff Eğitimi’nde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir. Temel ritim çalışmaları, müzik aletleri ile çalışmalar, drama, farklı ülkelere ait müzikli danslar ve Orff çalgıları (ksilofon, metalofon, zil, çelik üçgen, bongo, davul, tef, kastanyet, marakas) ile ritim çalışmaları yapılmaktadır. 1. sınıflarda dersler; hareketler ve dans eşliğinde ritim çalgıları, 2. sınıflarda metalofon, 3. sınıflarda melodika, 4. sınıflarda blok flüt çalarak ve kulaktan şarkı öğrenme tekniği ile belirli bir repertuar oluşturmak suretiyle işlenir.
                                                                                                                                        

YARATICI DRAMA

Dersler ısınma oyunları, algılama oyunları ve doğaçlama olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Isınma oyunları beden-kas-hareket koordinasyonunu öğretir. Bu oyunlar mimik ve jest kullanım becerilerini geliştirmek üzere de oynanır.
Algılama oyunları, farkındalıklarını arttırıp, çevresindekilere duyarlı olmasını ve empati kurma yeteneğini geliştirmesini destekler.
Doğaçlama ise belirlenen değerler, önemli gün ve haftalar başlığı ile yaratıcılığını kullanmasını ve arttırmasını sağlar.

DERSİN AMACI                                 

Çocuğa dinlendiği, kendini özgürce ifade edebildiği bir ortam sağlayıp; farkındalığını geliştirip, yaratıcılığını ortaya koymasına destek olmak.
Çocuk kaygılarını oyun yoluyla anlatabilir. Asıl hayatın okul sonrasında başladığı göz önünde tutulacak olursa drama dersinin temel amacı onu hayata hazırlamak ve her problemin bir çözümü olduğunu aşılayarak, oyun içinde hayatı deneyimlemesine olanak vermektir.

Drama dersinin diğer yararları:

*Oyun yoluyla; diğer derslerde işlenen konuların pekişmesine destek olur .
*Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
*Zihinsel kapasiteyi artırır.
*Çevresindeki insanlar, hayvanlar ve eşyalarla empati kurmasına yardımcı olur.
*Duygularının farkına varmasına ve doğru ifade etmesine yardımcı olur.
*Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.
                                                                                                                                        

SATRANÇ

Bireyin gelişimi ve yaratıcı düşünmeyi artırma açısından önemi ülkemizde günden güne artan Satranç, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren okulumuzda 1-4. sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır.

Derslerimiz, Türkiye Satranç Federasyonu satranç antrenörü eşliğinde yapılmaktadır. Yıl içinde İstanbul Yaş Grupları Şampiyonası başta olmak üzere yapılacak tüm turnuvalara katılarak, çocuklarımızın turnuva düzeyinde satrançla tanışmaları sağlanacaktır.

Satranç Kulübü , Sosyal Etkinlikler kapsamında yeterli istek olması durumunda oluşturulacak ve öğrencilerimiz kendilerini geliştirirken diğer yandan yarışmalara da hazırlanacaktır.

  • Planlı hareket etmenin gerekliliğini ve önemini kavratır.
  • Doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olarak, olaylara gerçekçi yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
  • “Kendine güven” duygusu aşılar ve bu duygunun gelişmesine yardımcı olur.
  • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkartmaya ve bireysel olarak doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
  • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
  • Konulara karşı “kuşkucu” yaklaşımı benimsetir ve ezberci zihniyetten arındırır.
  • Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
  • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
  • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerektiğini öğretir.

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net