İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.M.K.ATATÜRK

Müzik / Yaratıcı Drama / Satranç

MÜZİK

Okulumuzda müzik eğitiminin amaçları; müziği oluşturan temel öğeleri kavrayıp, müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini  anlayabilmek ,  sosyal ve milli duyguları kuvvetlendirebilmek, öğrencinin sesini, kulağını ve zevkini eğitmek suretiyle belirli bir müzik kültürü kazandırabilmek ,insan sesleri ve çalgı topluluklarıyla yapılan müziklerden hoşlanabilmeleri ve birlikte müzik yapmaya istekli olmalarını sağlamaktır. Çocuklarımızın içlerindeki ritmi; müzik, dans ve dil yoluyla ortaya çıkarıp , pek çok sosyal davranış becerisini müzik yoluyla kazandırmaktır..

 

Öğrencilerimize kaliteli ve düzeyli müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini sağlamak, onları, düzeylerine uygun müzik türleriyle tanıştırmak, müzik yapma ve dinleme araçlarını tanıtarak doğru kullanmalarını sağlamak, kazandıkları müzik dağarcıklarını çeşitli etkinliklerde sergilemelerini sağlamak, müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavratmak , ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaparak, kendine güven duygusunu aşılamak, bu çalışmaları sunarken, medeni cesaretlerini geliştirmek, grup bilinci ve toplu müzik yapma alışkanlığı kazandırmak en önemli hedeflerimizdir.

 

Okulumuzda anaokulundan başlayarak, ilköğretim birinci kademede Orff yöntemi ile müzik eğitimi dersleri yapılmaktadır. Çocuklar yaşamı oyun içgüdüsüyle algılarlar. Orff Eğitimi’nde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir. Temel ritim çalışmaları, müzik aletleri ile çalışmalar, drama, farklı ülkelere ait müzikli danslar ve Orff çalgıları (ksilofon, metalofon, zil, çelik üçgen, bongo, davul, tef, kastanyet, marakas, metal ve tahta agogo, ritim çubukları, zilli ve çıngıraklı çalgılar) ile ritim çalışmaları, atık ve doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır. 1 ve 2. sınıflarda dersler; hareketler ve dans eşliğinde ritim çalgıları çalarak, kulaktan şarkı öğrenme tekniği ile belirli bir repertuar oluşturmak suretiyle işlenir.

                                                                                                                                        

YARATICI DRAMA

Dersler ısınma oyunları, algılama oyunları ve doğaçlama olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Isınma oyunları beden-kas-hareket koordinasyonunu öğretir. Bu oyunlar mimik ve jest kullanım becerilerini geliştirmek üzere oynanır. (Deve-cüce / güzel-çirkin / gece-gündüz vb.)

Algılama oyunları, çevresindekilere duyarsız kalmamasını sağlar ve empati kurma yeteneğini geliştirir. (Güven yürüyüşü, uzay yürüyüşü, kirli denizde balık olarak yaşamaya çalışma, vaktinden erken kesilmiş ağaç olma vb.)

Doğaçlama ise önemli gün ve haftalar ( 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ya da Kızılay Haftası vb.) ya da sınıfta yaşanan belli bir sorundan (birbiriyle geçinememelerinin sebepleri… vb.) yola çıkarak öğrencilerin sahnede oyun içinde keşfetmesine yardımcı olur.

DERSİN AMACI

Çocuk dinlenirse dinlemeyi öğrenir. Birey olduğunu hisseder ve kaygısızca yaratıcılığını geliştirebilir. Çocuk kaygılarını ancak oyun yoluyla anlatabilir. Asıl hayatın okul sonrasında başladığı göz önünde tutulacak olursa drama dersinin ana amacı onu hayata hazırlamak ve her problemin bir çözümü olduğunu aşılayarak, oyun içinde hayatı deneyimlemesine olanak vermektir. Drama dersinin diğer yararları:

*Derslerde işlenen konunun pekişmesi oyun yoluyla daha akılda kalıcı olur.

*Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.

*Zihinsel kapasiteyi artırır.

*Çevresindeki insanlar, hayvanlar ve eşyalarla empati kurmasına yardımcı olur.

*Duygularının farkına varmasına ve doğru ifade etmesine yardımcı olur.

*İletişim becerilerine katkıda bulunur.

*Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

*Grup içi süreçlere katkıda bulunarak, demokrasi eğitimine destek verir.

SATRANÇ

Bireyin gelişimi ve yaratıcı düşünmeyi artırma açısından önemi ülkemizde günden güne artan Satranç, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren okulumuzda 1-4. sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır.

Derslerimiz, uluslararası kuvvet derecesi (ELO) puanına sahip antrenörümüz eşliğinde yapılmaktadır. Dünyanın en iyi satranç programları uygulanmaktadır. Yıl içinde İstanbul Yaş Grupları Şampiyonası başta olmak üzere yapılacak tüm turnuvalara katılarak, çocuklarımızın turnuva düzeyinde satrançla tanışmaları sağlanacaktır.

Satranç Kulübü , Sosyal Etkinlikler kapsamında yeterli istek olması durumunda oluşturulacak ve öğrencilerimiz kendilerini geliştirirken diğer yandan yarışmalara da hazırlanacaktır.

Web Tasarım : Web Ajans Net