Matematik

Matematik dersinde temel hedefimiz öğrencilerimize yaratıcı ve eleştirel düşünme,  iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, duyuşsal ve davranışsal gelişim gibi temel matematiksel becerileri kazandırmak ve bu becerilerini geliştirmek, edindiği bilgileri ve becerileri hayatının her evresinde etkin ve yetkin biçimde kullanabilecek bireyler yetiştirmektir.

Her şeyin sevmekle başladığı görüşünü kabul eden eğitim sistemimizin önceliği, öğrencilerimize matematik dersini sevdirmektir. Bizler ilk olarak öğrencilerimizde oluşabilecek olan olumsuz tutumlarını ve ön yargılarını ortadan kaldırıyoruz.

Etkin, uygulamaya dayalı ve farklı faaliyetleri bünyesinde bulunduran bir ders anlatım süreci uyguluyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme ortamlarını hazırlıyor. Teknolojiden faydalanarak, proje ve performans etkinlikleri yaparak derslerimizi renklendiriyoruz. Her öğrencinin öğrenme şekli ve hızı farklıdır. Bu gerçeği dikkate alarak her bir öğrencimize ulaşıyor, etütler ile destekliyor, uygulamalar ile konularımızı pekiştiriyoruz.

Hafta içi ve hafta sonları işlediğimiz konuları pekiştirmek üzere öğrencilerimize ödevler veriyor, günlük kontrol ve dönütlerde bulunuyoruz. Bireysel ve grup başarısını oluşturmak adına sunumlar hazırlıyor, sözlü ve yazılı ifadeler ile matematiksel bilgilerimizi ifade ediyoruz. Merak uyandırarak, motive ederek, öğrencilerimizin ön bilgilerini ortaya çıkartıyoruz. Araştırma, tahmin etme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri kullanma becerisi kazandırma süreçleriyle dersimizi işliyoruz. Değerlendirme basamakları ile de bilgimizi kalıcı hale getiriyoruz. Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesi ile bu değerlendirme süreçlerini değerlendiriyoruz.

Matematik dersini seven, öğrendiği bilgileri yaşam becerisi haline getirebilen öğrenciler yetiştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Web Tasarım : Web Ajans Net