Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde temel amacımız kendini, ailesini, ülkesini ve içinde yaşadığı dünyayı anlayan, önemseyen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, laik ve demokratik bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizin başarısını artırmak ve her öğrencimizin konu hakimiyetini sağlamak adına, sınıf ortamında tüm yöntem ve tekniklerden yararlanıyoruz.  Geçmişini tanıyan, geleceği için çözümler üretebilen, günceli yakalayan, çevresinde olup bitenlere karşı hassasiyet gösteren bireyler yetiştiriyoruz. Güncel dergi ve gazetelerden faydalanıyor, gezi ve gözlemler ile olayları somutlaştırarak öğrencilerimizin başarısını artırıyoruz. Öğrenme ortamımızı aktif ve katılımcı bir hale getiriyor, öğrencilerimizin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlıyoruz.

Web Tasarım : Web Ajans Net