Görsel Sanatlar

AMAÇ:

Görsel Sanatlar dersinin amacı, öğrencilere sanatı görsel yolla algılamayı öğretmektir. Sanatın anlaşılmasını sağlamak, kendini ifade yeteneği kazandırmak, yaratıcılığın geliştirilmesini sağlamak, beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasına rehberlik etmektir.

HEDEF:

Sanat eğitimi öğrenciyi, malzeme bilgisi ile donatarak, görme ve şekillendirme yeteneklerini geliştirmektir. Öğrencilerin sanat alanında eğitilmesini sağlamak, yaratıcılık ve heyecan gibi her türlü duyguyu pratiğe dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilere imgelerini (hayallerini) malzemeye uyarlayarak, çizerek, şekillendirerek hayal dünyasını geliştirerek, özgürce uygulama imkânı sağlamaktır.

İLKOKUL 1.-2. SINIFLAR: Öğrencilerinin el becerilerinin, yaratıcılıklarının, estetik anlayışlarının sanatsal faaliyetlerle gelişimlerini sağlayarak, modern sanat eserlerini ve sanatçıları tanımaya yönelik çalışmalar düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Atölyemizde, imgesel çalışmalara, kil ve hamur, tuval çalışmalarına, farklı yüzey ve malzemelerle grup çalışmalarına, çizgi ve desen, taş ve ağaç gibi farklı yüzeylerdeki uygulamalarla birlikte serbest sanat çalışmalarına da yer verilmektedir.

İLKOKUL 3.-4. SINIFLAR: Bu seviyede amacımız, boyaların teknik özelliklerini, objelerin renk ve doku özelliklerini tecrübe etmek, kendi sanatsal, felsefi ve toplumsal düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamaktır. Atölyemizde öğrenciler, katı sürülebilen ve su bazlı boyaların (sulu boya, plastik, akrilik) kullanım ve bakımını öğrenmek, disiplinler doğrultusunda kendi görsel dilini oluşturmak, sanatsal-teknik formasyonunu tamamlamak için bilgilendirilir.

Etkinlik saati içinde, çeşitli tekniklerin yanı sıra, sanat akımları ve sanatçıların eserlerinin incelenmesi, röprodüksiyon çalışmaları, kolaj, rölyef ve özgün seramik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Web Tasarım : Web Ajans Net