Fen ve Teknoloji (3. ve 4.Sınıflar)

Fen ve Teknoloji dersindeki temel amacımız öğrencilerimize, öncelikle bilim ve teknolojiye karşı olumlu bir tutum oluşturmaktır. Bilimsel düşünme becerisini kazandırmak, bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak, çevresi ile ilgilenen, gözlemleyen, sorgulayan, analiz sentez gücü gelişmiş, kendini ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimizde öğrenci merkezli bir yaklaşımla uygulamaya dayalı etkin bir ders ortamı oluşturulmakta ve derslerimiz tam donanımlı laboratuarlarımızla desteklenmektedir. Ayrıca Fen ve Teknoloji dersini sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için derslerimizi öğrencilerin bütün duyularına hitap etmek üzere CD, video ve posterler kullanarak görsel hale getiriyoruz.  Proje, performans, yazılı ve sözlü sınavlar, testler ve genel değerlendirme sınavları ile öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini değerlendiriyoruz. Eksiği olan her öğrenci ile bireysel olarak ilgileniyor ve etütler düzenliyoruz.

Öğrencilerimizi Atatürk’ün yolunda bilim ve fen ışığında eksiksiz olarak yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Web Tasarım : Web Ajans Net