Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Birimi

Rehberlik  Birimi , anaokulu ve ilkokul sürecinde çocukların okul yaşamına başlaması ile birlikte psiko-sosyal , bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla çalışmalar yapar.Bu çalışmalar çocuk ve aile olmak üzere iki boyutludur.Öğrencinin rutin gelişimsel takibinin yanında anaokulunda okul olgunluğu çalışması,anaokulu ve ilkokulda  gerek duyulduğunda sosyal-duygusal gelişim envanteri, algı-dikkat testleri ve davranış değerlendirmeye yönelik testler yapılır. Yapılan çalışmalar sonucunda; öğrenciler  yakından tanınır,takip edilir  ve kişisel gelişmelere uygun yönlendirmelerde bulunulur.

Ayrıca anaokulu ve ilkokulda her sınıf düzeyinde 15 günde bir rehberlik dersi yapılır. Bilişsel düzeyde fark yaratmak,görsel ve işitsel algılamayı desteklemek,öğrenciyi sınıf ortamında tanımak rehberlik derslerinin temel amacıdır.

Anaokulunda öğrencilerimizin  okuldaki ve evdeki  zamanlarını  nasıl değerlendirdiklerı, etkinliklere katılımları, beslenmeyle ilgili günlük takibin yapılması “iletişim defteri” aracılığıyla olmaktadır.Her sınıf seviyesinde dönemsel olarak  veli görüşmeleri yapılarak öğrencilerimizin gelişimi hakkında bilgi verilmektedir.

Her yıl ,dönemde bir kere ihtiyaca yönelik olarak konusu belirlenen veli seminerleri  ve yine dönemde bir kez öğretmenlerimize yönelik seminer ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Web Tasarım : Web Ajans Net