Genel İşleyiş

Genel İşleyiş

Anakent Anaokulu’nda eğitim ve öğretim sabah 08:30’da başlar,17:30’a kadar devam eder.

Günlük İletişim Defteri,
Çocuklarımızın okuldaki ve evdeki zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, etkinliklere katılımını, beslenme ile ilgili günlük takibini bilgilendirmeyi amaçlar. Aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak özdenetimlerini geliştirmelerini hedefler. Bu defteri okulun ve velilerin çocuklarımızla ilgili ertelenemez olay ve durumlardan zamanında haberli olmaları amacı ile kullanılmaktadır.

 

Aile Katılım Programı,
Ailenin eğitime katılımı, aile bireylerinin okul öncesi eğitim hakkında görüş sahibi olmaları, çalışmaların evde pekiştirilmesi ve böylece eğitimde devamlılığın sağlanması için gereklidir. Her velimiz sınıf içi çalışmalara katılım sağlar ve etkinliklerde bulunur.
Etkinlik Bülteni,
Sınıf içinde yapılan etkinlikleri içeren aylık bültenler olarak sunulmaktadır.

Gelişim Raporu,
Çocuklarımızın psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim, ve özbakım becerilerini içeren ayrıntılı raporlardır. Bu raporlar yıl içersinde I. Dönem ve II. Dönem birer kez hazırlanarak velilerimiz ile paylaşılır.

Veli Toplantıları,
Eğitim-Öğretim yılı boyunca veli toplantısı yılda 2 kez yapılmaktadır.
Görüşme günü ve saatleri dışında çok özel durumlar olmadığı sürece sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmaması, sınıf öğretmeninin programını aksatmaması ve diğer öğrencilerin zamanının çalınmaması açısında önem taşımaktadır.

Alan Gezileri,
Okulumuzda uygulanan eğitim programına paralel her ay düzenli olarak öğrenmede çok önemli olan inceleme ve gözlem gezileri yapılır. Bu geziler müze, sergi ve atölye çalışmaları olarak planlanır. Ayda bir kez mutlaka tiyatroya gidilir.

Devam-Devamsızlık,
Anaokulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan çalışma takvimi uygulanır. Buna göre anaokulumuzda da eğitim-öğretim, ilköğretim okulumuzla başlar ve son bulur. Bir eğitim-öğretim yılı 180 iş gününden oluşmaktadır.
Tüm öğrencilerimizin okula devamı esastır. Ancak yaşlarının küçük olması nedeniyle daha sık sağlık sorunları yaşadıklarından devamsızlık yapmaları kaçınılmazdır.
Öğrenci herhangi bir sebeple okula gelemeyecek ise öğrenci velisinin en geç saat 10:00’ a kadar okul müdürüne haber vermesi beklenir.  Devamsızlık bilgisinin bize ulaşmadığı durumlarda, öğrencinin  durumunu öğrenmek için velilere ulaşılmaya çalışılır.

Kılık-Kıyafet,
Çocuklarımız okula serbest kıyafet ile geleceklerdir.. Okul binası içerisinde hijyenik şartları sağlayabilmek amacı ile öğrencilerimizin kolay giyip çıkarabileceği bir okul ayakkabısının olması gerekmektedir.

Destekleyici Eğitim Etkinlik Günlerimiz, 
Eğlenerek ve yaşayarak öğrenmeyi hedeflediğimiz bir programın içerisine kattığımız değişik etkinliklerle bilişsel,sosyal ve duygusal gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle haftanın farklı günlerine denk gelecek şekilde düzenlediğimiz etkinliklerimiz :

Pazartesi: Oyuncak Günü

Evlerinden kendilerine ait bir oyuncağı getireceği bu günde çocuklarımızın paylaşım duygusunu geliştirmenin yanı sıra işbirliği yapma, grup faaliyetlerine katılma, gerektiğinde liderlik yapma, oyun kurma ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın getireceği oyuncağın, kendi tercihi olması beklenmekle birlikte, seçilen oyuncağın çok küçük parçalar içermemesi, olumsuz model içerecek şekilde olmaması ve maddi değerlerinin çok yüksek olmamasına özen gösterilmelidir.

Salı:Kitap Günü
Bu çalışmada kitap kullanma alışkanlığı, yaratıcılık,soru çözme, hayal gücü,etkin dinleme, kısa ve uzun süreli hafıza becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı kaynaklarla tanışmaları da amaçlanmaktadır.

Çarşamba: Göster-Anlat Günü
Göster-anlat çalışması çocukların evden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşya ya da nesneyi grup önünde arkadaşlarına göstermesi ve onunla ilgili bir tanıtım yapmasını kapsamaktadır. Bu uygulamayla topluluk önünde konuşma, gözlem yapabilme ve ayrıntıya dikkat edebilme, soru sorma becerilerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Göster anlat gününde her hafta belirlenen öğrenciye göster anlat torbası verilerek evinden kendi belirlediği bir nesneyi, getirmesi istenir. Bu nesneyi önce arkadaşlarına gösteririr, uygunsa elden ele geçirilmesi, dokunulması, ilgili özelliklerin tanıtılması, arkadaşlarının soru sormaları, sorulan soruların cevaplandırılması ve nesnenin tanıtımından sonra ayrılan özel bir yerde sergilenmesi aşamaları izlenmektedir.

Perşembe: Puzzle Günü
Puzzle gününde öğrencilerimizin evlerinden getirdikleri yaşlarına uygun puzzları okulda tamamlanmaları istenerek parça-bütün ilişkisi kurma, dikkatini toplama, odaklanma ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Haftanın Kelimesi, 
Çocukların araştırma yapabilme, sorumluluklarını yerine getirebilme ve yaratıcı düşünme becerilerini desteklemek ve kelime dağarcıklarını zenginleştirmek amacı ile uygulanan çalışmalardır. Her hafta belirlenen bir kelimenin hafta başında çocuklara söylenerek araştırmaları istenir. Haftanın son günü çocuklara kelimenin anlamı sorulur.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net