Eğitim Öğretim Programı

Eğitim Öğretim Programı

Anaokulu Eğitim Öğretim Programı

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönem öğrenme hızının en yüksek olduğu dönemdir.Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir hazır oluşu gerektirir. Artık 3-6 yaş çocuğu gerçek yaşama girmeye hazır gibidir. Öğrenme alanında çalışmaya ve gerekli becerileri kazanmaya hazırdır. Bir çocuk için okul, daha önce hemen hemen hiç birini tanımadığı çok sayıda çocukla karşılaşma zorunluluğuyla, uyulması gereken kurallarıyla ve başarılması gereken öğrenim görevleri ile dolu yepyeni bir sosyal çevredir. Okul çocuğun katılım olanakları içersinde bir bütün olarak gelişmesi, yaşama sağlıklı, başarılı ve mutlu olması için uygun ortamı hazırlar, önlemler alır, onu olumlu yönde etkiler.Bu amaç doğrultusunda Anakent Okulları olarak ;Okulumuzda; 36 –66 ay grubundaki çocukların eğitimleri kendi yaş grupları içinde yapılır.

 

Eğitim programımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Meb okul öncesi eğitim programı çerçevesinde hazırlanırken aynı zamanda çeşitli eğitim programlarından yararlanılmaktadır. Scamper, High-Scope,Gems bu eğitim programlarının bazılarıdır.

Scamper “Her fikir başka bir fikirden doğar” felsefesine dayanır.G EMS (Great Explorations in Math and Science-Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. High-Scope kendilerinin seçtikleri çalışmaları planlayabilen, başlatabilen ve çalışması üzerinde düşünebilen,bireysel olarak diğer çocuklarla ve yetişkinlerle etkili bir şekilde çalışan,daha sonraki eğitimsel deneyimlerde başarılı öğrenciler olmak için onlara olanak sağlayan özellikleri ve becerileri geliştiren problem çözücü ve karar verici bireyler olmaları için cesaretlendiren bir eğitim programıdır.

 

 

Günlük Eğitim Programında yer alan etkinliklerimiz:

Serbest Zaman ve Sanat Etkinlikleri
Bu süre içinde çocuklar aşağıdakilerden bir ya da birkaçını seçebilirler.
Köşe Etkinlikleri: Dramatik oyun, blok, kukla, kitap, masa, oyuncakları, müzik, fen ve matematik.
Elişi Etkinlikleri: Boya, yoğurma maddeleri, kağıt işleri, kolaj ve proje çalışmaları.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Çocukların anadillerini, en iyi öğrenmelerinin amaçladığı etkinliğe ayrılan sürede çocukların, yeni kelimler öğrenmeleri, düzgün konuşmaları, kendilerini sözle ifade etmeleri vb. sağlar. Bu bölümde hikaye, tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunları, dramatizasyon çalışmalarına yer verilir.

Oyun ve Hareket
Çocuklara, hareket özgürlüğü sağlama, dikkatini toplama, ilgilerini saptama, bedenini denetim altına alma, karar verme, mantık yürütme gibi gelişimleri sağlamayı amaçlayan bu etkinliğe ayrılan sürede, ilgi ve yaş gruplarına göre seçilen oyunlar ve hareket çalışmaları düzenlenir.

Müzik
Ayrılan süre içinde çocukların sosyalleşme, dil gelişimi, bir gruba ait olma, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme, güven ve başarı duyguları kazanmaları amaçlanır. Bu amaçları gerçekleştirmede: şarkı söyleme, müzik dinleme, ritm çalışmaları, ses çalışmaları, tempo, dramatizasyon, yaratıcı dans, orff çalışmalarına yer verilir.

Okuma- Yazmaya Yöneltici Çalışmalar
Öğrencilerin algılama, akıl yürütme, problem çözme, dikkat toplama, hatırlayabilme, kas gelişimi, el- göz koordinasyonu, eşleştirme, ilişki kurma, gruplama gelişimlerini sağlamayı amaçlayan etkinliğe ayrılan sürede çeşitli görsel ve işitsel malzemelerle oyun ve aktivite çalışmalarına yer verilir.
Fen ve Matematik
Öğrencilerin çevrelerini tanıma, yeni öğrenmelere istekli olma, araştırma yapma, sorgulamalarına olanak tanıyan, bilgilerini zenginleştirmelerini amaçlayan etkinliğe ayrılan sürede: bitki yetiştirme, hayvan besleme, deney yapma, inceleme gezileri yapılır.

Yabancı Dil Çalışmaları

Anakent Anaokulu’nda İngilizce öğretimi TPR (Total Physical Response ) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based ( Aktivite Tabanlı) metodları esas alınarak verilir ve öğrenciler bu metodlara göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dili iletişim aracı olarak kullanırlar.

Haftada bir gün yapılan çizgi film saatinde, öğrencilerin İngilizce telaffuzları ve görsel işitsel algıları gelişir. Şarkılar, oyunlar ve görsellerle zenginleştirilmiş bir ders sunumu ve aynı zamanda dili lokal anlamda yaşayarak kullanabilme becerisi kazandırma ve geliştirilmesi için kuklalar, vcd, dvd, cd, gerçek objeler, oyunlar, şarkılar, boyama, craft (sanat etkinlikleri) ve flaş kartlar kullanılır.

İngilizce çalışmalarına ek olarak  Almanca ikinci bir yapancı dil olarak öğrenilmektedir. Almanca çalışmalarında temel kavramları, farklı kültürleri, farklı dillerin varlığını öğrenirler.

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net