Branş Dersleri

Branş öğretmenlerimizce yürütülen resim, müzik, bilgisayar, satranç, jimnastik, modern dans etkinlikleriyle öğrencilerimizin sosyalleşme, dil gelişimi, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme, güven ve başarı duygusu kazanmaları sağlanır.

Satranç
Çocuklar düşünmeyi, muhakeme etmeyi, karar vermeyi, yenmeyi veya yenilgi karşısında centilmence davranmayı, sosyal olmayı öğrenirler.

Modern Dans 

Dans eğitiminde refleksif hareketler, ilkel hareketler ( denge çalışmaları vb.) temel hareketler ( temel duruşlar: ayakta, çökmeli, diz üstü, oturarak, yatarak), tekli ve eşli hareket becerileri ( daire oluşturma, el ele dans edebilme), dans uygulamaları ile öğrencilerin aktif katılımda bulunmaları gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Sosyal, kültürel ve zihinsel becerilerini geliştirmelerini sağlayacak, aynı zamanda dans dersi içinde arkadaşları ile üretme ve uygulama programlarıyla takım ruhunu geliştirici, özgüven veren çalışmalar yapılmaktadır.

Jimnastik
Çocuklar, doğasında neşe eğlence unsurları bulunan sportif oyunlara büyük bir zevkle katılırlar. Eğlenirken koordinasyon, denge, çeviklik, kuvvet gibi özelliklerini de geliştirerek. Daha kompleks becerileri kazanmak için hazır duruma gelirler.

Jimnastik ( beden eğitimi) etkinliğinde, temel hareketlerin bilgisini vermeyi, becerisini kazandırmayı ( yüzme, sekme, sıçrama, kaldırma, taşıma, koşular, atlamalar, atmalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, toplu çalışmalar, ritmik hareketler) vb.

Ritim duygusunu geliştirmeyi, ritmik hareketleri yapabilmeyi

Sportif oyunlar sayesinde kazanma ve kaybetmeyi,

Takım olmayı, sorumluluk almayı ve kendine güvenmeyi,

 Ben yapabiliyorum, başarabiliyorum” diyen, düşünen sağlıklı ruh ve kişilik yapısı için gerekli duyguyu kazanmaları için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Müzik
Müzikten hoşlanma çocuğun doğasında vardır. Bunu küçük yaşlardan itibaren çocuğun kendi kendine şarkı mırıldanması, müzik dinlemesi, dinlerken ellerini çırpması, ayaklarını vurarak tempo tutması şeklinde  gözlemlemek mümkündür.

Müzik diğer etkinliklerimizde de pekiştirici olarak kullanılmaktadır.. Müzik etkinliğimizle çocukların gelişimlerini ve ritme karşı duyarlılık geliştirmeleri desteklenmektedir.

Bununla birlikte  çocuklara beraberlik ve bir gruba ait olma , kendilerini ifade etmelerinde, sosyal uyum ve başarı duygusu kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu etkinliklerimiz;

Seslendirme ve ayırt etme çalışmaları

Şarkı söyleme

Ritim çalışmaları

Yaratıcı hareket ve dans

Müzik eşliğinde dans müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı etkinliklerini içermektedir.

Bilgisayar ve Teknoloji
Bilgisayarlar eğitim çağındaki insanların niteliklerini olumlu yönde artıran, verimli öğrenmeye yardımcı olan, dersleri ilginç yapan araçlardır. Anaokulumuzda bireysel kullanma imkanı veren çeşitli konular; Türkçe ve yabancı cd’lerle öğrencilerin el ve göz koordinasyonunu, görsel hafıza, mekansal kavrama, düşünce iletişimi, mantıksal düşünmeye, temel matematik kavramlarını, yabancı dili geliştirmeyi hedeflemektedir.

Görsel Sanatlar                                                                                                                                                                                               Öğrencilerimizin atölye ortamında çeşitli araç gereçleri tanımaları ve kullanabilmeleri sağlanır. Uygulamalı çalışmalar yoluyla küçük kasları ile el göz koordinasyonunu geliştirmek hedeflenir. Çalışmaları sonucunda ürettikleri ile yaratıcılıklarını geliştirerek kendine güven duygusu pekiştirilir. Çevre ile ilgili gözlemleri, izlenimleri, duygu ve düşünceleri resim yoluyla çalışmalara yansıtılır. Yeni ürünler ortaya çıkararak etkin olma alışkanlığı kazanılır.

Öğrencilerimiz renk çalışmaları ile renklerin farkına varır, çeşitli renk denemeleri yapar. İki boyutlu çalışmalarla ara ve ana renkleri tanır. Bunları çeşitli alanlarda uygular.

Parmak , pastel, guaj ve akrilik boya gibi resim teknikleri yaş guruplarına göre uygulanır. Soyut kavramları resimleyerek hayal dünyamızı geliştirip, öğrencilerimizde takım çalışmasını alışkanlık haline getirmek hedeflenir.

Drama
Drama da çocuklar gerçek dünyaya ait, kendi gözlem ve deneyimlerini sanal bir dünya yaratmak için çizerler. Bu sanal dünyada, yaratarak, geliştirerek ve yansıtarak; kendileri, arkadaşları, aileleri ve içinde yaşadıkları gerçek dünyaya ait daha çok şeyi anlar hale gelirler. Çeşitli sosyal olayları inceleyerek, insanların farklı koşullarda nasıl davrandıklarım düşünebilirler. Grup etkileşimine dayanan drama etkinliği yoluyla çocuklar farklı iletişim yollarını deneme olanağı bularak özgüvenlerini kazanırlar ve sistematik düşünmeyi öğrenirler.

Web Tasarım : Web Ajans Net